Biografie

Biografie van Ibn ‘Abidin

Ibn ‘Abidin (1198 – 1252 AH = 1784 – 1836 CE)
Muhammad Amin, zoon van Omar, zoon van Abdulaziz ‘Abidin uit Damascus.

Hij was een islamitische jurist uit de Levant [Sham] en de voornaamste Imam van de Hanafi-school in zijn tijd. Hij werd geboren en overleed in Damascus.

Zijn opmerkelijke werken omvatten:
 • “Radd al-Muhtar ala al-Durr al-Mukhtar” (Antwoord van de Verbijsterden op de Uitgekozen Parel) in vijf delen, beter bekend als Ibn ‘Abidin’s Toelichting [Hashiya Ibn ‘Abidin].
 • “Raf’ al-Anzar ‘amma Awradahu al-Halabi ala al-Dur al-Mukhtar” (Verheffen van inzichten met betrekking tot wat Al-Halabi presenteerde over de Uitgekozen Parel).
 • “Al-‘Uqood al-Durriyah fi Tanqih al-Fatawi al-Hamidiyah” – verspreid over twee delen.
 • “Nasamat al-As’har ‘ala Sharh al-Minar” over fundamenten.
 • Commentaar op “Al-Mutawwal” met de nadruk op retoriek.
 • “Al-Raheeq al-Makhtum” over Erfrecht.
 • Aantekeningen bij “Tafsir al-Baydawi”, waarin hij beloofde geen informatie te herhalen die al door eerdere commentatoren was genoemd.
 • Een verzameling van brieven, samengesteld in twee delen, bestaande uit in totaal 32 brieven.
 • “Uqood al-Lu’lu’i in Asanid al-‘Awali” – zijn dagboek.[1]

  Voor fragmenten uit Radd al-Muhtar ala al-Durr al-Mukhtar, klik hier.