Biografie

Biografie van Muhammad Aurangzeb Alamgir

Muhammad Aurangzeb Alamgir (1028-1118 AH = 1619-1707 AD)
Muhammad Aurangzeb Alamgir, [wat betekent “Overwinnaar van de Wereld,”] was de vereerde Sultan van India en stamde af van de beroemde stam van Timur. Hij staat bekend als een van de meest geleerde moslimkoningen in de geschiedenis.

Een geduchte heerser, hij breidde zijn rijk uit door talloze gebieden te veroveren. Historici prijzen hem vaak niet alleen als een mujahid en geleerde, maar ook als een toegewijde sufi.

In zijn vroege jaren wijdde hij zich aan het uit het hoofd leren van de Koran en staat hij bekend om zijn prachtige kalligrafie. Een bewijs hiervan is het handgeschreven manuscript van de Koran, een gekoesterd reliek dat hij genadig naar de Moskee van de Profeet stuurde.

Aurangzeb zocht voortdurend begeleiding van geleerden. Erkennend de behoefte aan duidelijke islamitische uitspraken, gaf hij opdracht aan Hanafi-geleerden om een uitgebreide verzameling fatwa’s samen te stellen. Deze compilatie, bekend onder zijn bescherming als “Fatawa al-Hindiyyah,” werd later gepubliceerd in vier omvangrijke delen [in India en zes in Egypte]. Het staat ook bekend als “Fatawa al-Alamgiri.”

Zijn heerschappij besloeg indrukwekkende vijftig jaar. Bij zijn overlijden werd hij begraven in Deccan, op het geheiligde terrein van zijn voorouders.[1]

Voor fragmenten uit Fatawa al-Alamgiri, klik hier.

[1] Fawa’id al-Irtihal: uittreksel uit het tweede deel van het eerste volume.
Salak al-Durr: 4:113.
Sarkis: p. 497
Genomen uit “Al-A’lam” door Al-Zarkali, met paar toevoegingen tussen [haakjes].