Biografie

Ibn 'Abidin (1784-1836) was de vooraanstaande Hanafi Imam van Damascus. Opmerkelijke werken zijn "Radd al-Muhtar" en "Al-'Uqud al-Durriyah". Geboren en overleden in Damascus.

Continue Reading
Geloofsleer Aqida

Als Zayd Islam direct beledigt, wordt hij zeker beschouwd als een ongelovige. Andere situaties laten ruimte voor interpretatie. Berouw en herbevestiging zijn essentieel.

Continue Reading
Biografie

Muhammad Aurangzeb Alamgir, vereerde Sultan van India, breidde gebieden uit, geleerde moslimkoning, toegewijde sufi, gaf opdracht voor "Fatawa al-Alamgiri", regeerde vijftig jaar

Continue Reading
Geloofsleer Aqida

Zayds toespraak waarin hij Allah een plaats toeschrijft en hindoegoden met profeten gelijkstelt, wordt gezien als ongeloof, wat berouw en herbevestiging vereist.

Continue Reading
Diversen

Gladscheren of trimmen van de snor

Continue Reading
Diversen

Islam en reageerbuisbevruchting.

Continue Reading
Seksuele rechten

Islamitische oordeel omrent gebruik van een sekspop.

Continue Reading
Halal & Haram

Inzake de toelaatbaarheid van een vliegenmepper.

Continue Reading
Vasten (Ramadan)

De uitspraak over het toedienen van medicijnen in het oor tijdens het vasten.

Continue Reading
Diversen

Associëren met valse sekten om islamitische rechten te beschermen.

Continue Reading
PREVIOUS POSTSPage 1 of 11NO NEW POSTS