Diversen

Is het toegestaan om met valse islamitische sektes te associëren om de islamitische rechten te beschermen?

Vraag: Wat is het oordeel van de islamitische geleerden en de wetsgeleerden van de islamitische wet over de volgende kwestie dat een moslimorganisatie genaamd de Baroda Raj-conferentie is opgericht binnen de staat Baroda voor de rechten en bescherming van de islam. Deze vereniging is niet bedoeld om zich in religieuze aangelegenheden te mengen, het is alleen voor de bescherming van de rechten van moslims tegenover de hindoe-raja’s, India en het publiek, dus het kan de islamitische geloofsbelijdenis [kalma-go] van elke sekte omvatten, zonder enige beperking. Is het toegestaan voor soennitische Hanafi-moslims om te associëren aan deze vereniging? Verklaar en ontvang beloning.

 

Verzender: Broeder Jamal and Broeder Qasim van Pader Gujrat te India

 

Antwoord: Deelname aan deze conferentie is noodzakelijk voor de bescherming van de rechten van ahl-i sunnat tegen de valse sekten, en voor de bescherming van de rechten van de islam tegen de vijanden van de islam. Met valse sekten is het onwettig en haram om een ontmoeting te hebben die gebaseerd is op liefde en sympathie en dat wat onnodig, nodeloos en opportuun is volgens de islamitische wet [shariah], noch dat wat bedoeld is om te prediken. En Allah de Almachtige weet het beter.

 

Mufti Mustafa Raza Khan 
Fatawa Mufti Azam Hind: 5/254-255