Diversen

Wie heeft de Mawlid bevolen?

Vraag: Wat is de uitspraak van de islamitische leermeesters in deze kwestie dat wanneer de Mawlid begon en wie ermee begon? Was het aanwezig in de tijd van onze Imam al-Azam [Abu Hanifa] (moge Allah tevreden met hem zijn) of niet? Heeft onze nobele Imam zich ermee beziggehouden of niet? Was het aanwezig in de tijd van de metgezellen of niet? Hebben zij een Mawlid gehouden of niet? Verklaar en ontvang zegening.

Antwoord: De verklaring van Mawlid is begonnen door de Edele Koran en heeft deze verordend in talloze verzen. Het is niet mogelijk om al deze verzen op een kaart te schrijven. De beoogde samenvatting is; ‘Een nieuwe naam maakt de zaak niet nieuw.’ De bedoeling is door de nobele Profeet (vrede zij met hem) zelf uitgevoerd. Er wordt gemeld in Sahih al-Bukhari[note]Ihya al-Ulum referend naar de Sahihayn 274/2[/note] dat de Profeet (vrede zij met hem) zelf in de moskee in Madina een Mimbar voor Hassan b. Thabit al-Ansari (Allah is tevreden met hem) plaatste, hij zou er op staan en profetische lofprijzing declameren, terwijl de Profeet (vrede zij met hem) en de metgezellen luisterden. En Allah weet het beter.

al-Imam Ahmad Rida al-Baraylwi

Al-‘Ataya al-Nabawiyya fi’l-Fatawa al-Ridawiyyah 29:548#162