Diversen

Wanneer is het afkeurenswaardig om de Koran te reciteren?

Vraag: Na het Asr-gebed om de Koran te reciteren of om het te zien, is het toegestaan volgens de positie van Imam al-Azam [Imam Abu Hanifa] (moge Allah hem genadig zijn) of niet?

Antwoord: Na het Asr-gebed om de Koran te reciteren is zeker toelaatbaar, hetzij om te zien, hetzij uit het geheugen. Maar wanneer de zon bijna onder is en de tijd van afkeer aanbreekt, dient alsdan de recitatie uit te stellen en aldaar Allah’s gedenking [Adhkar] te verrichten, gelet op, tijdens zonsopgang, en zonsondergang, en aanvang van de middag om te bidden is verboden en Koran recitatie is afkeurenswaardig [Makruh].

al-Imam Ahmad Rida al-Baraylwi
13-Muharram-1334 || ≈ 21-Nov-1915
Al-‘Ataya al-Nabawiyya fi’l-Fatawa al-Ridawiyyah 5:330#308