Diversen

Is het gladscheren van de snor een Sunnah of trimmen?

Vraag: Hoe is het om de snor glad te scheren?

Vraagsteller: Muhammad Maqbul Ansari

 

Antwoord:

Beiden woorden ‘trimmen’ [احفوا الشوارب] en ‘knippen’ [قصوا الشوارب] inzake de snor zijn in de hadith overgeleverd.  

 

Allamah Ibn Hajar verklaart met betrekking tot beide:

فان القص یدل  علی اخذالبعض والاحفاء یدل علی اخذالکل وکلاھما ثابت فیتخیر فیما شاء

‘Knippen’ betekent een paar [haren] pakken, en ‘trimmen’ alle [haren], en beide zijn gegrond, dus kies welke je wilt.

[Fath al-Bari Sharh al-Bukhari: 16/479]

 

Oftewel, indien je het wenst dan kun je het gladscheren; indien je het wenst dan kan je iets overhouden.

 

Allamah ‘Ayni verklaart in Sharh Bukhari:

فقال الطحاوی ذھب قوم من أھل المدینۃ الی ان قص الشارب ھوالمختارعلی الاحفاء قلت ارادبالقوم ھؤلاء سالما و سعیدبن المسیب وعروۃ بن الزبیروجعفربن الزبیروعبیداللّٰہ بن عبداللّٰہ بن عتبۃ وأبابکربن عبدالرحمن بن االحارث فانھم قالوا المستحب ھو ان یختارقص الشارب علی احفایٔہ والیہ ذھب حمیدبن ھلال والحسن البصری ومحمدبن سیرین وعطاء بن ابی رباح وھومذھب مالک أیضاً وقال عیاض  ذھب کثیرمن السلف الیٰ منع الحلق ۔۔۔۔۔۔وقال الطحاوی و خالفھم فی ذالک آخرون فقالوا بل یستحب احفاء الشوارب ونراہ افضل من قصھاقلت ارادبقولہ الاخرون جمہورالسلف منھم اھل الکوفۃ و مکحول ومحمدبن عجلان ونافع مولیٰ بن عمروابو حنیفۃ وابویوسف و محمد رحمھم اللّٰہ فانھم قالوا المستحب  احفاء الشوارب وھوافضل من قصھا

Imam al-Tahawi heeft verklaard: “Een groep onder de mensen van Medina heeft de kant gekozen om te zeggen dat het beter is om de snor te trimmen dan het glad te scheren. Ik zeg dat de deze “groep” verwijst naar Salim, Said b. Musayyib, Urwah b. Zubayr, Jafar b. Zubayr, Ubaydullah b. Abdullah b. Utbah and Abu Bakr b. Abd al-Rahman b. Harith. Ze zeiden dat het beter is om de snor te trimmen dan om hem glad te scheren. Hamid b. Hilal, al-Hasan al-Basri, Muhammad b. Sirin en Ata b. Abi Rabah heeft dezelfde kant gekozen en dit is ook het standpunt van Imam Malik.” Hazrat Iyyad heeft verklaard: “Veel voorgangers zijn de kant opgegaan in het verbieden van het gladscheren van de snor.” Al-Tahawi heeft verklaard: “In dit opzicht hebben velen van hen bezwaar gemaakt tegen de uitspraak van degenen die zeggen dat het wordt aanbevolen om de snor glad te scheren en dat het beter is dan trimmen.” Ik zou zeggen dat de “andere groep” verwijst naar de meerderheid van de voorgangers, waaronder de mensen van Kufa, Makhul, Muhammad b. Ajlan, Nafi Mawla b. Umar, Abu Hanifa, Abu Yusuf en Muhammad (Allah hebbe hen genadig). Ze zeiden dat het aanbevolen is om de snor glad te scheren en het is beter dan trimmen.

[Umdat al-Qari Sharh al-Bukhari: 15/88, قص الشارب]

 

Verder zegt Imam al-Nawawi omtrent het gladscheren van de snor:

قص الشارب فسنۃ ایضاً ۔۔۔۔ واما حدمایقصہ فاالمختارانہ یقص حتی یبدوطرف الشفۃ ولایحفّہ من اصلہ واما روایات احفوالشوارب فمعناھااحفواماطال علی الشفتین۔

Het is ook Sunnah om de snor te trimmen, en de grenslijn hiervan is dat deze moet worden bij getrimd totdat de rand van de lippen verschijnt en niet om het volledig te trimmen. En de overleveringen inzake het trimmen van de snor betekent het trimmen van het haar die de lippen overlappen.

[Sharh al-Nawawi ala al-Muslim: 1/414]

 

In Fayd al-Qadir staat:

حلقہ بالکلیۃ فمکروہ علی الاصح عندالشافعیۃ و صرح مالک بانہ بدعۃ۔

Het gladscheren van de snor is afkeurenswaardig [makruh] conform het authentieke uitgangspunt. Volgens de Shafa’iyyah en Imam Malik behoort het tot een innovatie [bidah].

[vol. 1, p. 255]

 

Shaykh Abd al-Haq Muhaddith Dehlawi verklaart:

لیکن بودن مذہب حنفی افضلیت حلق شارب محل تردداست بآنکہ ظاہرازکتب ایشاں آنست کہ سنت قص اوست وساختن اومثل حاجب وگفتہ اندکہ بہ ناخذوعلیہ الفتوے۔

Maar onder de Hanafieten is het scheren van de snor een punt van zorg. Het is duidelijk uit de boeken van de Hanafi geleerden dat het Sunnah is om de snor te trimmen en er is gezegd dat dit is wat ze nemen en hierop is het oordeel.

[Sharh Safar al-Saadat: 494, فصل درقص شارب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم]

 

Het staat in het betrouwbare boek van Hanafi Fiqh Bada’i al-Sana’i:

قولہ’’اخذمن شاربہ‘‘اشارۃ الی القص وھوالسنۃ فی الشارب لاالحلق وذکرالطحاوی فی شرح الآثار‘‘ ان السنۃ فیہ الحلق ونسب ذالک الی أبی حنیفۃ وأبی یوسف و محمد رحمھم اللّٰہ و الصحیح ان السنۃ فیہ القص لما ذکرناأنہ تبع للحیۃ والسنۃفی اللحیۃ القص لاالحلق کذافی الشارب۔

Volgens hem is de betekenis van “اخذمن شاربہ” het trimmen van de snor, niet het gladscheren. En Imam al-Tahawi heeft verklaard dat het Sunnah is om de snor glad te scheren in Sharh al-Athar en heeft het toegeschreven aan Abu Hanifa, Imam Abu Yusuf en Imam Muhammad (moge Allah hen genadig zijn). En het authentieke uitgangspunt is het trimmen van de snor, net zoals we hebben gezegd dat de snor onderhevig is aan de baard, en het trimmen van de baard is Sunnah en niet het gladscheren, net zoals het geval is met de snor.

[2/422: کتاب الحج]

 

Huzoor Alahazrat verklaart:

Wat de lippen betreft, is het bevolen de snor te trimmen zodat ze niet in de buurt van [de lippen] komen. Het moet echter niet gladgeschoren zijn, op dit punt verschillen de geleerden van mening.

[Fatawa Ridawiyyah: 22/606]

 

Conclusie: Het is bewezen in het licht van de bovenstaande teksten dat het gladscheren van de snor geen Sunnah is, maar het trimmen van de snor is Sunnah.

 

Mufti Muhammad Zulfiqar Khan Naimi
10-Shaban-1433 || ≈ 30-Jun-2012
al-Fuyudat al-Nabawiyyah fi’l-Fatawa al-Hanafiyya: 1/390