Gebed [Salat]

Is Het Gebed Van Degene Die Zijn Baard Scheert Vervuld?

Vraag: Wat is het oordeel van de nobele geleerden en de gerespecteerde wetsgeleerden in de volgende kwestie:
Is het nodig om het gebed te herhalen voor iemand die zijn baard gladscheert of niet? Geef het antwoord in het licht van de Koran, hadith, uitspraken van de vromen uit beroemde en betrouwbare referenties terwijl je het recht hebt op beloning. Verklaar en word beloond.
 
Vraagsteller: (Mawlana) Muhammad Kameran Hussayn van Bareilly Sharif te India.
 
Antwoord: Het scheren van de baard is niet toegestaan en haram. Degene die zijn baard scheert, is een overtreder [fasiq]. De verplichting van het vervullen van het gebed door de overtreder zal vrijvallen en de geleerden beschouwden zijn gebed als toelaatbaar en deugdelijk. Maar ze oordelen dat zijn beloning van het gebed verminderd is en vanwege zijn overtreding wordt zijn gebed zondig afgekeurd [makruh tahrimi]. En het oordeel van makruh tahrimi is dicht tot noodzakelijk, daarom verklaren de geleerden dat het nodig is om het gebed te herhalen vanwege het verlaten van de noodzaak. Mulla Áli al-Qari schrijft in de uitleg van de zuivere hadith omtrent het niet vervulde gebed van een dronkaard:
 
إنما خص الصلاۃ بالذكَّأنہا أفضل عبادات البدن، فإذا لم یقبل منہا فلأن لا یقبل منہا عبادۃ أصلا کان أولی، قال المظہر: ہذا وأمثالہ مبنی علی الزجر وألا یسقط عنہ فرض الصلاۃ إذا أداہا بشرائطہا ولکن لیس ثواب صلاۃ الفاسق کثواب صلاۃ الصالح، بل الفسق ینفی کمال الصلاۃ وغیرہا من الطاعات، وقال النووی إن لكل طاعۃ اعتبارین : أحدہما سقوط القضاء عن المؤدی، وثانیہما ترتیب حصول الثواب فعبر عن عدم ترتیب الثواب بعدم قبول الصلاۃ

مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوۃ المصابیح، ۷ /۳۲۱:کتاب الحدود،باب بیان الخمرووعیدشاربھا

Gebed is een specifieke vorm van gedenking [dhikr] omdat het superieur is onder fysieke aanbidding. Dus als dit niet wordt vervuld, zal er geen andere aanbidding uit de eerste hand worden vervuld. Deze en andere soortgelijke voorbeelden zijn gebaseerd op deze vermaning. De verplichting [fard] van het gebed zal echter vervuld worden als het onder de voorwaarden wordt uitgevoerd. Maar de beloning van het gebed van de overtreder zal niet hetzelfde zijn als het gebed van de vrome. De volledigheid van het gebed van de overtreder en zijn andere aanbidding is echter negatief. Imam al-Nawawi zei dat aanbidding twee aspecten heeft, een daarvan is de vrijval van de verplichting om het te vervullen en het andere is de regeling van het ontvangen van de beloning. Dus het gebed dat niet wordt vervuld, wordt begrepen als geen regeling van de beloning.
 
Het is in Miraqi al-Falah Sharh Nur al-Idah:
 
والمکروہ تحریما إلی الحرمۃ أقرب وتعاد الصلاۃ مع کونہا صحیحۃ لترک واجب وجوبا وتعاد استحبابا بترک غیرہ قال فی التجنیس کل صلاۃ أدیت مع الکراہۃ فإنہا تعاد لا علی وجہ الکراہۃ

مراقی الفلاح شرح نورالایضاح:کتاب الصلاۃ،ص ۱۲۴

Makruh tahrimi is dichter tot haram. Ondanks dat het gebed deugdelijk is, is het ook nodig om het gebed te herhalen vanwege het verlaten van de noodzaak. En afgezien van zondig afkeurend is het beter om het gebed te herhalen vanwege zijn afkeuring. In al-Tajnis wordt gezegd dat elk gebed dat met afkeuring is vervuld, op een niet-afkeurende manier moet worden herhaald.
 
Het is in Fatawa al-Alamgiri:
 
الصلاۃ جائزۃ فی جمیع ذلک لاستجماع شرائطہا وأرکانہا وتعاد علی وجہ غیر مکروہ وہو الحکم فی کل صلاۃ أدیت مع الکراہۃ. کذا فی الہدایۃ فإن کانت تلک الکراہۃ كَّاہۃ تحریم تجب الإعادۃ أو تنزیہ تستحب فإن الکراہۃ التحریمیۃ فی رتبۃ الواجب کذا فی فتح القدیر

ج۱/۱۰۹،کتاب الصلاۃ،باب مایفسدالصلاۃ ومایکرہ فیھا

Hoewel het gebed in alle afkeurende gevallen toegestaan zal zijn met de gebedsvoorwaarden gecombineerd met zijn leerstellingen, moet het gebed alsnog op een niet-afkeurende manier worden herhaald. En dit oordeel geldt voor elk gebed dat met afkeuring is vervuld. Het staat ook in al-Hidaya. Dus als zijn afkeuring tahrim is, dan is het nodig om het gebed te herhalen. Als de afkeuring tanzih is, wordt geadviseerd om het gebed te herhalen. Vanwege het feit dat de afkeuring van de tahrim op het niveau van noodzaak is, net zoals het wordt vermeld in Fath al-Qadir.
 
Toen Huzoor Alahazrat informeerde over de uitspraak van het gebed van degene die zijn baard scheert, schreef hij het volgende antwoord:
 
Het scheren van de baard is een overtreding. En bidden terwijl je overtreding bekleedt zonder berouw te hebben, zorgt ervoor dat het gebed wordt afgekeurd. Net zoals het dragen van zijden kleding of het dragen van een pyjama en degene die zijn baard scheert een vervloekte overtreder is. Het gebed om vervuld te worden heeft de betekenis dat de verplichting zal vrijvallen, anders zou hij zondig zijn.
[Fatawa al-Ridawiyyah Qadim: 3/270-271]
 
Bahr al-Ulum Mufti Ábd al-Mannan verklaart:
 
Hoewel het gebed van de gladgeschoren baard is voldaan, wordt het echter zondig afgekeurd, waardoor het nogmaals herhaald moet worden vanwege het gebrek. Het staat in Durr al-Mukhtar:
 
کل صلاۃ ادیت مع الکراہۃ تجب اعادتھا
Het gebed dat met afkeuring is vervuld, moet worden herhaald.
 
Maar hij heeft zijn baard al gladgeschoren, hoe zal hij de tweede keer deugdelijk bidden? Het is echter iets anders als hij berouw heeft omdat hij zijn baard heeft geschoren. Kortom, in het hiernamaals zou hij ook verantwoordelijk worden gehouden nadat hij als zodanig had gebeden, indien hij niet op een deugdelijke manier herhaalde. Ja, zijn straf zal minder zijn dan de straf voor het verwaarlozen van het gebed.
 
Conclusie: diegene die een gladgeschoren baard heeft is een vervloekte overtreder. Zijn gebed wordt zondig afgekeurd en het is noodzakelijk om het te herhalen.
 
Mufti Muhammad Zulfiqar Khan Naimi
19-Rabi al-Thani-1437 || ≈ 29-Jan-2016
al-Fuyudat al-Nabawiyyah fi’l-Fatawa al-Hanafiyya vol. 2, p. 173