Gebed [Salat], Halal & Haram

In hoeverre mogen moslimvrouwen sieraden dragen?

Vraag: wat is de uitspraak van de islamitische geleerden en de rechtvaardige wetsgeleerden in deze zaak die vrouwen wel of niet toestaat ​​sieraden te dragen? Zijn alle soorten sieraden, rinkelende of niet-rinkelende, goud of zilver, of zonder eigenaardigheden toegestaan? Indien het zowel toegestaan als niet toegestaan is, laat beide manieren zien van verwijzingen naar fiqh-boeken en noem ten minste enkele ahadith. Verklaar en ontvang beloning.

Antwoord: vrouwen mogen gouden of zilveren sieraden dragen.

Allah verklaart: [43:18] En wie in weelde worden grootgebracht.

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) verklaart: “Goud en zijde zijn halal gemaakt [toegestaan] voor de vrouwen van mijn gemeenschap en haram [verboden] voor de mannen.” [Overgeleverd door Abu Bakr b. Abi Shayba van Zayd b. Arqam en al-Tabarani heeft het ook overgeleverd van hem en Wathilah (moge Allah tevreden met hen zijn) in al-Kabir[note]al-Mu’jam al-Kabir al-Tabarani, Hadith nr. 5125, 5/211[/note]].

Integendeel, een vrouw die sieraden en make-up [alleen] voor haar man draagt, zorgt voor een grandioze beloning en in zijn recht is het zelfs waardevoller dan een vrijwillig gebed [nafl]. Sommige vrome vrouwen en hun echtgenoten, behoorden allebei tot de nobele Awliya. Elke nacht na het Isha-gebed gingen ze naar hun echtgenoten volledig als een bruid opgemaakt. Als zij [echtgenoten] de behoefte [voor hen] voelde, dan bleef [de vrouw] aanwezig [om zijn behoefte te vervullen]. Anders zouden ze de gebedsmat uitrollen en zich uitkleden van de jurken en sieraden en bleven geabsorbeerd in het gebed. En het opmaken van een bruid is een oude Soennah en bewezen door vele ahadith. Zelfs het opmaken en sieren van een maagdelijk meisje met sieraden en jurken voor een huwelijksaanzoek komt ook uit de Soennah. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Als Usamah een meisje was, zou ik hem hebben gesierd en gekleed totdat iemand het wilt (voor het huwelijk).” [Overgeleverd door Ahmad[note]Musnad Imam Ahmad b. Hanbal 6/139[/note] en Ibn Majah[note]Sunan Ibn Majah: Kitab al-Nikah p. 143[/note] van Umm al-Muminin (A’isha) (moge Allah tevreden met haar zijn) met een betrouwbare keten].

Integendeel, een vrouw tot zover haar bekwaamheid het toelaat, die volledig onopgesierd is afkeurenswaardig [Makruh], want anders is het op mannen lijken. Het staat in de hadith: “De Profeet (vrede zij met hem) hield niet van de ta’attur (تعطر) -vrouwen en de vrouwen die op mannen lijken.”[note]Nihaya Ibn Athir 3/256[/note]

(De genoemde hadith gebruikt het woord ‘ta’attur’, dat betekent jezelf een geur aanbrengen, maar) Majmu’ al-Bihar zegt: “er wordt gezegd dat het genoemde woord [eigenlijk] ‘ta’attul al-nisa’ betekent met de letter L. Dit verwijst naar die vrouwen die zichzelf niet opmaken, noch haarverf gebruiken. Derhalve is de letter ‘L’ en ‘R’ uitwisselbaar.”[note]Majmu’ Bihar al-Anwar 3/621[/note]

In de Hadith staat waarin de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei tegen onze achtbare Heer Ali (Allah verdele zijn gelaat): “O Ali! Bevel je gesluierde vrouwen dat ze niet bidden zonder sieraden.” [Overgeleverd door Ibn Athir in al-Nihaya[note]Nihaya Ibn Athir 3/257[/note]]

Umm al-Muminin al-Siddiqa (moge Allah tevreden met haar zijn) hield niet van [Makruh] vrouwen die onopgemaakt bidden en zei: “Als er niets is, bind dan een draadkoord om jouw nek.”

Er staat in Mujma al-Bihar: “A’isha al-Siddiqa (moge Allah tevreden met haar zijn) hield niet van vrouwen die onopgemaakt bidden. (En ze zei: “En als er niets anders is, bind dan een draadkoord om jouw nek.”)[note]Majmu’ Bihar al-Anwar 3/622[/note]

Ringende sieraden zijn voor de vrouwen toegestaan ​​in de toestand dat, bijvoorbeeld als ze niet aanwezig is bij de zonen van haar tantes en ooms, schoonzoon, zwager, noch dat het geluid van de sieraden de niet-Mahram bereikt. Allah verklaart: [24:31] “en haar tooi niet tonen behalve aan haar echtgenoten.”

Verder verklaart hij: [24:31] “En laten zij niet met haar voeten stampen zodat kenbaar wordt de tooi die zij verborgen houden.”

Net zoals hoe deze nobele verzen het geluid van sieraden verbieden die een niet-Mahram bereiken, is wel daarentegen toegestaan ​​voor de vrouwen om te dragen zodra het geluid hen niet bereikt. Want het is alleen niet toegestaan ​​om met hun voeten te stampen, [en] niet om het te dragen. In tegenstelling tot de onwetende wahabiyyah omdat ze geloven dat het haram is om zelfs geluidmakende sieraden te dragen. En Allah weet het beter.

al-Imam Ahmad Rida al-Baraylwi

10-Dhu al-Hijjah-1332 || ≈ 30-okt-1914
Al-‘Ataya al-Nabawiyya fi’l-Fatawa al-Ridawiyyah 22:126#5