Halal & Haram

Bestaat er een verschil in de wet omtrent foto’s van nu en vroeger?

Vraag: Wat zeggen de geleerden over deze theorema, dat in de huidige tijdperk de gewoonte van tekenen is dat je zonder een potlood en een pot inkt en zonder het gebruik van een hand, foto’s maakt. De tekening is afkomstig van een doosachtig apparaat, in het Engels aangeduid als ‘camera'[note]Dit is het exacte woord wat in de originele vraagstelling gebruikt werd.[/note], dat is ontworpen om foto’s van objecten te maken. Daarnaast is er dit glas dat invloed heeft op een statische kracht tot een foto, het is een gewoon vergrootglas dat naast de ‘lens’ staat. Vanuit deze Engelse constructie wordt het op een stuk papier gelegd om te drogen, op deze manier komt het beeld tevoorschijn. Wat is de goddelijke wet inzake deze kwestie? Dus in hoeverre zondigt men als ze foto’s vastleggen, laten vastleggen, bezitten, verspreiden of kopen? En is het gebed toegestaan in die woningen met foto’s? Of is er niet een geschikte oplossing? Antwoord op een juiste en geïnformeerde manier.
 
Antwoord: De goddelijke wet beschouwt foto’s als ontoelaatbaar [haram] en het is ook niet op enigerlei wijze ingesloten, noch wordt het op een eigenaardige manier bezet, noch wordt de foto op zichzelf gemaakt zonder het doel, de handeling, de bewegingen. Reflectie[note]Datgene wat het apparaat (of middel) afneemt.[/note] of met de hand tekenen is alleen het onderscheid in vermindering van een handeling als een voetganger of vervoermiddel. Waarheen men ook gaat, het is goddelijk ontoelaatbaar, te voet of per trein, beide zijn congruent. Men kan hierin niet zeggen dat ik de beweging van mijn benen niet hoef te gebruiken, niet stilstaand ben en toch van bestemming naar bestemming voortbeweeg. Over het geheel genomen zijn foto’s, ongeacht met de hand, in alle aforismen overtuigend congruent en hebben geen enkel onderscheid. Neem in acht zijn alias; indien men een foto wilt maken, wat algemeen smaad, onbeschaamdheid en goddelijk een onwettige daad is, kan hij wel een reflectie maken en zichzelf daarom excuseren omdat het zonder pen en inkt is en zonder het gebruik van de hand? Totaal niet! Het wordt duidelijk dat er vanuit een reflectie helemaal geen onderscheid is in het objectief van de foto. Integendeel, vaak komt er uitbundigheid naar voren, en het doel van zijn object wordt op zichzelf verboden of legitiem door de goddelijke wet, wat geen geheim is. En Allah weet het beste.

al-Imam Ahmad Rida al-Baraylwi
19-Nov-1901 | 7-Shaban-1319
Al-‘Ataya al-Nabawiyya fi’l-Fatawa al-Ridawiyyah 24:568#247