Halal & Haram

In hoeverre is het gebruik van foto’s toegestaan?

Vraag: Wat zeggen de standvastige geleerden in deze theorema, om een half figuurlijke foto te laten maken of het zelf maken. Tot welke grens is het toegestaan en waarom is de reflectie van de gehele lengte van het lichaam ontoelaatbaar? Voorzie het antwoord met verzen en hadith, waarin beide manieren, volledige of halve lengte de goddelijke wet stelt dat het ontoelaatbaar of toelaatbaar is.

Antwoord: Hetzij een foto of een getekende afbeelding, in volle of halve lengte, het maken of laten maken, dit alles is ontoelaatbaar [haram]. Teven is het respectvol bewaren ervan ontoelaatbaar [haram]. Ook al is het de helft van de lengte, de afbeelding wordt alleen naar het gezicht verwezen. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Op de dag des oordeels is de zware straf gericht op degenen die een profeet martelden, of door een profeet zijn gedood en de schilders.” [al-Mu’jam al-Kabir: #10497; Kanz al-Ummal: #9366][note]Sahih al-Bukhari: 5950; Sahih Muslim: 21092110; Sunan al-Nasa’i: 5364[/note] En hij (vrede zij met hem) zei: “De barmhartige engelen komen geen huis binnen waar een hond of een afbeelding is.” [Sunan Ibn Majah: 36493650][note]Sahih al-Bukhari: 3225332240025949; Sahih Muslim: 2106; Sunan al-Nasa’i: 2634281428253475348; Jami’ al-Tirmidhi: 2804; Sunan Abi Dawud: 227, 4152[/note] Imam Abu Jafar al-Tahawi overlevert van Abu Hurayra (moge Allah tevreden met hen zijn): “Afbeelding is alleen het gezicht.” [Sharh Ma’ani al-Athar: 287:4][note]Ibn Abi Shayba: #25299; Bayhaqi: 7:270[/note]

al-Imam Ahmad Rida al-Baraylwi
12-Mrt-1914 | 16-Jumada al-Awwal-1332
Al-Ataya al-Nabawiyyah fi’l-Fatawa al-Ridawiyyah 24:569#248


Extra bronvermelding uitgezocht en toegevoegd door de organisatie zelf: