Halal & Haram

Hoe zit het met roken en het gebruik van parfum?

Wat is het oordeel van de voortreffelijke leermeesters [Ulama] en de wetsgeleerden [Mufti’s] in de volgende kwesties:

1. Het gebruik van parfum [dat alcohol bevat], is het volgens de islamitische wet dan ontoelaatbaar [Haram] of toelaatbaar [Halal]? Indien het gebruikt wordt op kleding zal het gebed worden geaccepteerd of niet?

Een religieuze gids, die moslims bezoeken voor religieuze vragen, zei: “Er is een dissensus onder de geleerden over het gebruik van alcohol. Alhoewel, de geleerden van Pakistan verordenden dat alcohol geen alcoholische drank [Sharab] is, en het toepassen ervan op het lichaam of op kleding of voor medicijnen is toelaatbaar.”

Dezelfde vraag werd getoond aan een van de lokale wetsgeleerden en hij zei: “Alcohol is ethanol die puur spiritus is en dit is het onderzoek van de hedendaagse geleerden van Ahl al-Sunna. Het is dus ongeoorloofd om het op lichaam of kleding te gebruiken. Het deel dat onrein wordt op het lichaam of kleding waarvan de grootte van een 50 eurocent [dirham] zal het gebed teniet doen. Indien iemand al heeft gebeden, wordt het verplicht om het gebed te herhalen. En wat betreft medicijnen [of remedies], indien het wordt gemengd met alcohol, is het verboden om het te gebruiken. Natuurlijk, indien er geen substitutie is voor de medicijn en men daadwerkelijk vreest dat een van zijn organen in zijn lichaam nutteloos wordt, dan heeft men de toestemming om deze grens te overschrijden [لضرورات تبیح المحظورات].”

Beide vonnissen zaaien twijfel onder het moslimvolk van Amsterdam. Het zou van nut zijn om de realiteit ervan naar voren te brengen.

2. Is roken [hetzij in de vorm van een sigaret, sigaar, waterpijp of betelblad, enz.] ontoelaatbaar [Haram], afkeurenswaardig [Makruh Tanzihi], toelaatbaar [Halal], geoorloofd [Mubah]. Kunnen rokers van sigaretten die zich bewust zijn van de rituelen omtrent reiniging en gebeden het gebed leiden [imamaat]?

Deze vraag is aan dezelfde wetsgeleerde getoond en hij zei: “Roken, in welke vorm dan ook, als het de grens van bedwelming bereikt, dan is het ontoelaatbaar [Haram] en als het de grens van bedwelming niet bereikt, is het niet ontoelaatbaar [Haram], noch afkeurenswaardig [Makruh Tanzihi]. Als roken [van tabak] of een soort van eetbare tabak de zekerheid geeft van een dodelijke ziekte, dan is het noodzakelijk om zich ervan te onthouden en om ervan gebruik te maken is verwerpelijk [Makruh Tahrimi]. Hoewel sommige ervaren en bekwame artsen het als weldadig voor de maag en het wind afdrijvend beschouwen. Indien dit werkelijk noodzakelijk is, wordt gebruik ervan geoorloofd.”

Wat is de realiteit van dit vonnis? Is de positie van deze wetsgeleerde van enige waarde van acceptatie of niet? Antwoord op een heldere en koesterende manier.

Antwoord op de eerste kwestie: Het oordeel van de wetsgeleerde is juist en geschikt. Indien men bezwaar maakt tegen deze standpunt, dan wordt degene gezien als dwalend en onwetend en indien men een eigen mening neemt in deze oordeel wordt gezien als dwalend. Waarlijk, Allah zegt: “En zegt niet vanwege de leugens die uw tongen spreken: ‘Dit is geoorloofd en dat is ongeoorloof’ om over Allah leugenachtigs te verzinnen.” [وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ – 16:116]. Alcohol is van een spiritus substantie en spiritus is een bedwelmende middel wat dus tot een onzuivere drank behoort, dus het is zonder verwerping ontoelaatbaar. De Imam van Ahl al-Sunna, al-Imam Ahmad Rida al-Baraylwi in zijn eigen boek al-Ahliy min al-Sukr [Fatawa al-Ridawiyyah: vol. 4] zei: “Spiritus is een substantie van een sterkedrank en het is dus daarom een bedwelmende middel. Het is eerder een uiterst vuile bedwelmende middel. Dus het is absoluut ontoelaatbaar en onzuiver en de onzuiverheid is zo onzedig als de onzuiverheid van urine [ان اسبارتو وھی روح النبیذ، خمرقطعاً بل من اخبث الخموڑ فھی حرام و رجس نجاسة غلیظة کالبول].” Dienovereenkomstig, als iets ermee vermengd wordt, dan wordt datgeen onzuiver net zoals de wetsgeleerde in zijn vonnis heeft gezegd. En Allah weet het beste.

Antwoord op de tweede kwestie: Zijn uitspraak omtrent waterpijp, sigaret enz. is waar. Als het denkvermogen lusteloos wordt, dan wordt het ontoelaatbaar. Anders, als het een slechte geur afgeeft zoals ui en knoflook, dan is het Makruh Tanzihi, het zal afkeurenswaardig zijn, niet zondig. Als er geen slechte geur is dan wordt deze zonder afkeer toelaatbaar. Met betrekking tot bedwelming en loomheid wordt het in de hadith door Umm Salamah, Ummul Mu’minin overgeleverd: de Boodschapper van Allah –Allah schenke hem zegen en vrede— verbood elke bedwelming en alles wat lusteloosheid voortbrengt [Sunan Abi Dawud: 3686]. Het objectief van de vraag met betrekking tot de stand van de wetsgeleerde is noodzakelijk om te volgen. En Allah weet het beste.

Mufti Muhammad ‘Abd al-Qayyum Hazarwi
Jami’a Nizamiyya Lahore Pakistan.

Beide uitspraken van de wetsgeleerde zijn juist en handelen er naar is ook juist. En Allah weet het beste.

Al-Qadi ‘Abd al-Rahim Baturi
Markaz Dar al-Ifta al-Baraylwi
Sawdagraan Baraylwi
Fatawa al-Europe p. 513