Halal & Haram

Wat is het islamitische oordeel als iemand staand urineert?

Vraag: Voor een moslim om staand te urineren, is het toegestaan ​​of niet? Zayd zegt dat het op een verhoogde plek is toegestaan.

Antwoord: Urineren terwijl je staat is Makruh en de traditie van de christenen. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Ongemanierd is dat een man urineert terwijl hij staat.”[note]Kashf al-Astaar ‘an Zawaid al-Bazzaar: Hadith 547[/note][Al-Bazzaar overleverde het met een authentiek overleveraarsketen van Burayda (moge Allah tevreden met hem zijn)] Uitgebreid onderzoek is in mijn Fatawa Ma ‘Azala Awham, en Allah weet het beter.

al-Imam Ahmad Rida al-Baraylwi

23-Safar-1332 || ≈ 20-Jan-1914
Al-‘Ataya al-Nabawiyya fi’l-Fatawa al-Ridawiyyah 4:599#229