Halal & Haram

Wat is het islamitische oordeel over haartransplantatie?

Vraag: Wat is het oordeel van de islamitische geleerden in de volgende kwestie; als er minder haar op het hoofd is, of sommige hebben blanke plekken, is haartransplantatie – door je eigen haar op die plek te plaatsen of iemand anders zijn haar, dan toegestaan? Schenk een gedetailleerd antwoord in het licht van de islamitische wet.

VRAAGSTELLER: Muhammad Nazim Razvi Mansuwri, Muradabad India

Antwoord: Voordat we een oordeel geven over haartransplantatie, laten we eerst de gezegende ahadith in dit verband en de grondbeginsel van de hadith-geleerden en wetsgeleerden bekijken.

Er staat in de hadith: عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ امْرَأَةً، جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنِّي أَنْكَحْتُ ابْنَتِي، ثُمَّ أَصَابَهَا شَكْوَى فَتَمَرَّقَ رَأْسُهَا، وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِي بِهَا أَفَأَصِلُ رَأْسَهَا فَسَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ‏.
Een vrouw vroeg de Profeet (vrede zij met hem): “O Boodschapper van Allah! Het haar van mijn dochter viel uit door de pokken en ik heb haar huwelijk al gedaan, kan ik haar haar verbinden?” Hij zei: “Allah vervloekt de harenverbinder en diegene die zijn haren laat verbinden.” [Bukhari: 5935]

Er staat in een andere hadith: Abu Hurayra (moge Allah tevreden met hem zijn) overlevert van de Profeet (vrede zij met hem): “Allah vervloekt de haarverbinder en degene die zijn haren laat verbinden, en de tatoeëerder en degene die zijn huid laat tatoeëren.” [Bukhari: 879, 878]

Hafiz b. Hajar al-Asqalani (moge Allah genade met hem hebben) bij het uitleggen van [de betekenis van] ‘al-Wasila’ zei: “al-wasila is degene die haren verbindt ondanks dat het jou [haren zijn] of iemand anders dan jij. En ‘al-mustawsila’ is degene die zijn eigen haar laat verbinden.” [Fath al-Bari fi Sharh al-Bukhari: 17/35-43]

In Umdat al-Qari Sharh al-Bukhari staat: “Abu Ubayd heeft van vele wetsgeleerden overlevert dat het verbinden van haar met haar verboden is.” [Bab al-Wasil fi’l-Shair]

Er staat in Fayd al-Qadir Sharh Jami’ al-Saghir: “Imam al-Qurtubi zei: ‘Deze tekst is de onwettigheid van het verbinden van haar met haar.’” [5/273]

Er staat in Ahkam Jirah al-Tajmil fi al-Fiqh al-Islami: “De wetsgeleerden zijn het volkomen eens over de onwettigheid om het haar te verbinden.” [Vol. 1, p. 3]

Van de bovengenoemde ahadith en verklaringen van de geleerden wordt slechts deze samenstand verkregen dat het verbinden van haren met andere haren verboden is [haram]. Echter, vanuit het oogpunt van de nobele hadith-geleerden en de grootste wetsgeleerden bewijst het dat het niet absoluut verboden is [haram] om de haren te verbinden, maar het is verboden [haram] om je eigen haren of die van anderen te verbinden met andermans haren.

Er staat in de Sharh van al-Nawawi: “Wasila is datgene waar de vrouw haar haar verbindt met die van iemand anders, en dit komt tot uiting in de ahadith waarin het verbinden van het haar onwettig is. En de vloek op de Wasila en Mustawsila is absoluut, zoals dit klaarblijkelijk passend is. In deze hadith is het verboden om de haren te verbinden, ondanks dat er een excuus is, of voor de bruid of afgezien van deze twee.” [Vol. 7, p. 236]

Er staat in Hashiya al-Sanadi ‘ala Ibn Majah: “Wasila is het haar van iemand anders verbinden met het haar, ondanks dat het je eigen haren zijn of van anderen.” [4/175]

Er staat in Tuhfat al-Ahwadhi Sharh al-Tirmidhi: “Wasila is het verbinden van haar met haar, ondanks dat het je eigen is of van anderen.” [5/368]

Er staat in Ahkam Jurah al-Tajmil fi’l-Fiqh al-Islami: “Wasila in de ahadith zijn zulke vrouwen die de haren van de vrouwen verbinden met de haren van een andere vrouw, zodat het haar van de vrouw toeneemt. Verbinden is verboden [haram], want er is geen vloek in iets dat niet verboden is, en het bewijs van zijn vloek over de onwettigheid van verbinden [van haren] is sterk [aanwezig] in het bewijsmateriaal. De wetsgeleerden van de Hanafiyya, Malikiyya, Hanbaliyya, Zahiriyya en Shawafiyya zijn het eens over de onwettigheid om het haar van de vrouw te verbinden met dat van een ander mens. Met de bedoeling om haarzelf mooi te maken – waarbij de vrouw haar haren verbindt ondanks dat haar haren zijn, of die van haar man, of haar familielid [Mahram], of van een andere vrouw – [dit is dus zo] vanwege het feit dat de ahadith over het algemeen is geopenbaard waarbij het haar verbinden niet geoorloofd is. Tevens is het ook zo vanwege de reden van bescherming van de eerbiedigheid van de mens inzake het profiteren van het haar of andere elementen ervan. In plaats daarvan moeten het haar, de nagels en al zijn elementen worden begraven.” [Vol. 1, p. 4]

Het wordt vermeld in Majmu’a al-Anhar fi Sharh Multaqi al-Abhar: “Het haar met een ander mens verbinden is Makruh, of het nu van een vrouw is of van iemand anders.” [8/211]

Sharh Bahjat al-Wardiyyah vermeldt: “De vrouw die haar haar verbindt met het haar van een ander is onomstotelijk verboden. Omdat het verboden is te profiteren van enig menselijk onderdeel, omdat [de mens] eerbiedig is, of het nu van een vrouw is of van iemand anders, of dat haar man toestemming heeft gegeven of niet – want anders wordt het genoodzaakt dat je je onderscheidt van de mens.” [3/455]

Er staat in Fatawa al-Alamgiriy: “Het is verboden om de haren van de mens te verbinden met andere haren, of het nu van een vrouw is of van iemand anders.” [5/358]

Er staat in Bada’I al-Sana’i: “Het is Makruh voor de vrouw om haar haar met een ander mens te verbinden, vanwege de profetische traditie.”

In Fatawa al-Shami is een verwijzing naar al-Tatar Khaniyya: “Maar er wordt in al-Tatar Khaniyya vermeld dat wanneer de vrouw het haar verbindt met dat van een ander, dan is het Makruh.” [9/535]

En er wordt meer gezegd: “Wasila betekent om het haar met het haar van anderen te verbinden.” [9/536]

Uit bovenstaande verklaringen van de geleerden en wetsgeleerden is duidelijk geworden dat je eigen haren verbinden met de haren van anderen verboden is.

Inzake het oordeel om je haar te verbinden met slechts je huidige haar, en tot heden heeft deze armlastige hieromtrent geen oordeel gezien. Alhoewel, volgens de ahadith en de verklaringen van de geleerden, het afgeleide wettige oordeel [het verbinden van haren met ander haar is verboden] wordt afgeleid dat het niet verboden is om je haar te verbinden met slechts je eigen haren. Aangezien er geen verbod is om je eigen haar te verbinden met slechts je eigen haar, spreekt de toelaatbaarheid voor zich. Daarom is de handeling van het verbinden van het haar [haartransplantatie], als het alleen van je eigen haar afkomstig is – dus dat slechts alleen jouw haren met je eigen haren worden verbonden, dan is in het zicht van deze armlastige toegestaan. En Allah weet het beter.

Mufti Muhammad Zulfiqar Khan Naimi
  8-Rajab-1433 || 29-Mei-2012

al-Fuyudat al-Nabawiyyah fi’l-Fatawa al-Hanafiyya p. 308