Geloofsleer Aqida

Zijn de Profeten levend in hun graven?

Een reactie op een artikel van al-Yaqeen “Profeten in het dodenrijk”.

In het artikel wordt de onderstaande overlevering van Sahih Muslim geciteerd [in het Nederlands vertaald]:

Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “… Ik zag dat ik met een groep profeten was. Moesa stond in gebed. Hij was een goedgebouwde man alsof hij behoorde tot de stam Shanoe’ah. Ik zag dat cIesa, de zoon van Maryam, ook in gebed stond. Degene die het meest op hem lijkt is cOerwah ibnoe Mascoed ath-Thaqafiy. Ik zag Ibraahiem in gebed staan. Degene die het meest op hem lijkt is jullie vriend (de Profeet verwees naar zichzelf). Toen de tijd van het gebed aanbrak, heb ik hen in gebed geleid.”

Ze hebben gebruik gemaakt van Nasir al-Din al-Albani zijn argumentatie, wat elke salafi/wahhabi volger doet. Het probleem hier is dat volgers van Nasir al-Din al-Albani zijn hadith gradaties in alle boeken toepassen, zelfs boven de boeken van andere grote Muhaditthun [Grootgeleerden in Hadithwetenschappen]. Als voorbeeld is het boek “Tuinen der Oprechten” [Riyad as-Salihin] van Imam an-Nawawi. Dit boek, vertaald in Nederlands, wordt verkocht met de hadith gradaties van al-Albani. Het beeld af aan de gemeenschap dat het boek nu goedgekeurd is door een Imam en nu klaar voor gebruik is en dat het veilig is om te lezen. Alsof het vooraf niet goed was, maar na de toevoeging van de gradaties van al-Albani wel. Men moet de Usul al-Hadith leren [basisbeginselen van hadith] zodat ze niet in zulke valstrik zullen trappen. Om niet af te wijken van het onderwerp zullen wij het in een ander artikel uitgebreider uitleggen, In Sha Allah!

Onderstaande is een vertaling de in het artikel weergegeven tekst [welke van al-Albani afkomstig is]:

Men dient te weten dat het leven van de Profeten, waarover deze Hadieth spreekt, het leven in al-Barzakh (het dodenrijk) is. Het lijkt totaal niet op het wereldse leven. Daarom is het verplicht om hierin te geloven zonder er gelijkenissen aan te trekken, er een hoedanigheid aan te geven of het te vergelijken met dat wat bekend is bij ons in het wereldse leven.

Dit is het standpunt dat de gelovige hierin moet nemen: Het geloven in dat waarmee de Hadieth is gekomen zonder hier analogische interpretaties of persoonlijke meningen aan toe te voegen. En niet zoals de religieuze innoveerders zeggen, namelijk dat het leven van de Profeet in zijn graf een echt leven is! Zij zeggen: “Hij eet, drinkt en heeft gemeenschap met zijn vrouwen.” Maar het is een leven in al-Barzakh. Niemand kent de ware aard hiervan behalve Allah, de Verhevene.

Het klopt inderdaad dat het leven in Barzakh anders is. Het is juist verheven, zoet, prachtig en bijzonder en het lijkt niet op het wereldse leven. Om ons argumentatie te verduidelijken zullen wij een overlevering plaatsen van Sahih Muslim:

Onze Profeet ﷺ is, tijdens zijn avondreis, langs Sayyidunā Mūsā gepasseerd. Hij ﷺ zag hem [Sayyiduna Mūsā] in zijn graf [staand] bidden. De Profeet ﷺ zei: “Ik ging op mijn nachtreis langs Mūsā bij de rode duin, terwijl hij, in zijn graf, in gebed stond.” [Dichter tot Allah via de weg van Tawassul & Istighatha].

Dit sluit aan op de eerste hadith. De Profeet ﷺ zag Sayyiduna Musa bidden in de graf. Dus Sayyiduna Musa was in zijn graf [Barzakh] levend en aan het bidden. In de andere overlevering gingen ze gezamenlijk bidden. Het bewijst het volgende: De Profeet ﷺ was levend [al-Hayat al-Duniya] op dat moment en zag hen levend, terwijl zij niet meer leefden in dezelfde dimensie als de Profeet ﷺ, maar wel leefden in hun graven. Vervolgens hebben ze gezamenlijk gebeden, dus ze kunnen bidden. Volgens al-Albani mag je hier niet verder denken dan het is weergegeven, maar het bewijst overduidelijk dat ze levend zijn in hun graven [Barzakh]. Bij Allah! Wij hebben niet verder geïnterpreteerd, behalve door het aanhalen van een mooi aansluitend hadith. Het is volkomen duidelijk en helder dat al-Albani zijn volgers alleen zijn eigen ego pad wilt laten zien door te zeggen: “analogische interpretaties of persoonlijke meningen” is verboden!

Voor een diepere, heldere, overzichtelijke en neutrale onderzoek op het vraagstuk betreft het bewijs van levende Profeten in het graf, zie onze publicatie “Dichter tot Allah via de weg van Tawassul & Istighatha”.

Dit artikel is geschreven op basis van de het geraadpleegde boeken die door rechtvaardige geleerden zijn geschreven [Dichter tot Allah via de weg van Tawassul & Istighatha]. Dit artikel is niet de mening van de schrijver zelf, maar geheel van geleerden. Moge er fouten aanwezig zijn, dan zeker! Behoren de fouten niet tot de geleerden, maar tot mij [schrijver van het artikel]. Graag de fouten kenbaar maken door hier contact op te nemen. Moge Allah mij [schrijver van dit artikel] vergeven van ieder vorm van fout die aanwezig is en moge Benendicties en Salutaties op hem zijn, diegene die de Grootste Leider van alle Nobele Boodschappers is . Mijn Meester, [mijn] middelaar, de Meest lofwaardige. De gunsten van Allāh , de Almachtige, zijn in abundantie, Zijn enorme overvloed, betekent een verzameling van lichtgevende parels. Van Allāh , de Almachtige is alle leiding, en van Hem is het begin en naar Hem het einde. Het is Zijn lof dat zich verleent tot het geheugen en houdt het intellect onvermengd. O, de Meest Genadevolle, de Meest Barmhartige. Āmīn. Āmīn. En alle lof zij Allāh , de Heer van het universum.