Vasten (Ramadan)

Hoe zit het met het vasten van de zes dagen in de maand Shawwal?

Vraag: Wat is het oordeel van de islamitische leermeesters en zijn grote wetsgeleerden in deze kwestie; na de maand Ramadan zijn de zes vasten van Shawwal noodzakelijk [Wajib] of een verplichting [Fard]? Als het vasten voorbij loopt, moeten we dan deze vasten de komende maanden inhalen [Qadha] of niet?
 
Antwoord: De zes vasten van de maand Shawwal zijn geen verplichting noch noodzakelijk, eerder is het een Sunnah waarmee haar aanzetting en deugden in veel hadiths worden genoemd. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Hij die het vasten van Ramadan observeerde en het daarna volgde met zes vasten van Shawwal. Het zou zijn alsof hij het hele jaar vastte.” [Sahih Muslim 1164]
 
Om het vasten van de maand Shawwal achtereenvolgens of apart uit te voeren is beide acceptabel. In zijn zegeningen zal er geen vermindering zijn. Het vasten van dit is daarom een ​​Soennah en om een ​​Soennah voorbij te laten gaan, is er geen noodzaak om het in te halen [Qadha]. Voorzeker, als iemand deze vasten uitvoert na de maand Shawwal, dan zal het worden beschouwd als het vrijwillig vasten [Nafil]. Ze zullen niet zo deugdzaam zijn als het vasten van de zes dagen. En Allah weet het beter.
 
Islamic Foundation Netherlands
21-Shawwal-1423 || ≈ 26-Dec-2002
Fatawa Europe 1:935