Vasten (Ramadan)

Wat moet ik doen als mijn maanwaarneming van Eid al-Fitr [Shawwal] niet wordt aangenomen?

Vraag: Wat is het oordeel van de islamitische leermeesters in deze kwestie; Een moslim ging op vakantie tijdens de maand Ramadan naar India. De laatste tien dagen van de maand Ramadan waren in Delhi doorstaan. Ten tijde van de 29e nacht van de Ramadan waarneemde hij de maan van Eid al-Fitr en in diezelfde nacht vertrok hij tegen ongeveer 1 uur de Indiase tijd met het KLM-vliegtuig naar Nederland en rond 6 uur arriveerde hij in Nederland. Terwijl de Nederlandse moslims op dat moment hun Suhur aten, is de eindtijd van Suhur 6:30-6:45 uur. De Nederlandse leermeesters en wetsgeleerden hebben zijn getuigenis van maanwaarneming niet aangenomen. Is het op deze manier voor de persoon noodzakelijk om de 30e Ramadan te vasten of is het verboden om met zijn eigen getuigenis te vasten vóór de Shawwal?
 
Antwoord: Wanneer de genoemde persoon werkelijk in zijn thuisland arriveerde en de begintijd van het vasten waarnam, is het op hem verplicht om die dag te vasten. Want op deze wijze is het nodig om zich aan te sluiten bij de algemene massa van moslims. Het is in Jami’ al-Tirmidhi #697:
 
De dag van vasten is die dag waarop de algemene moslims vasten en Eid al-Fitr en opoffering is ook die dag op de dag dat de algemene moslims Eid al-Fitr en opoffering hebben.”
 
Hetzelfde onderwerp is in Sunan al-Bayhaqi [252], Sunan Abi Dawud [318] en Ibn Majah [1729]. En het voordeel van al deze ahadith is dat één persoon zichzelf niet moet scheiden of isoleren, maar eerder zichzelf bij de gemeenschap aansluiten. Vandaar dat het in Fath al-Qadir is [p. 249, deel 2] genoemd:
 
Vasten is verplicht op die dag waarop de algemene massa van moslims vast en Eid al-Fitr wordt noodzakelijk op die dag waar de algemene massa van moslims Eid al-Fitr heeft, oftewel in gedachten gehouden de vesting van de algemene massa van moslims.
 
De islamitische wetsgeleerden hebben in zoverre het oordeel gegeven dat een individueel en algemeen moslim anders is. Als de gevestigde islamitische rechter [Qadi] of de hele regio’s zijn Imam van de moskeeën van de moslims of de islamitische sultan ook met de ogen van het hoofd de maan van de maand Shawwal hebben gezien, dan nog kan het oordeel van Eid al Fitr op de moslims niet worden gegeven. En als de massa de Eid op die uitspraak heeft gedaan, hebben ze een verplichting weggelaten en een grote zonde begaan. Het is in Fatawa al-Alamgiriy:
 
Als de maan van de maand Shawwal alleen door de regionale imam of rechter is waargenomen, kan hij op basis van zijn eigen waarneming het Eid-gebed niet uitvoeren en hij kan het oordeel ook niet aan de mensen opvoeren.
 
Niettemin moet de persoon in de genoemde wijze de 30e van de maand Ramadan vasten en als hij al de 30e heeft gedaan, kan hij ook de 31e vasten. Omdat de Nederlandse geleerden de einde van de maand Ramadan nog niet hebben vastgesteld en wanneer de Ramadan nog steeds aanwezig is, blijft het vasten verplicht. Al-Bahr al-Rai’q [p. 266] en Tabiyyin al-Haqa’iq [p. 319] wordt gezegd:
 
Als één persoon de maan van de maand Ramadan observeerde en begon te vasten, voor zover hij drie vasten had voltooid, dan nog kan hij de iftar niet doen, behalve met de regionale Imam [of Qadi].
 
En Allah weet het beter.
 
Islamic Foundation Netherlands
25-Rabi al-Awwal-1417 || ≈ 10-Aug-1996
Fatawa Europe 1:931