Vasten (Ramadan)

Hoe moet je vasten tijdens de Ramadan op plekken waar het hele dag daglicht is?

Vraag: Wat is het oordeel van de voortreffelijke leermeesters met betrekking tot de volgende kwestie: onder de Islamitische wet wordt vasten gedefinieerd als het onthouden van eten, drinken en copuleren van zonsopgang tot zonsondergang. Maar onder het maanstelsel in sommige gebieden [o.a. zuidpool en noordpool] waar het toevallig zes maanden daglicht en zes maanden nacht is, is het mogelijk om daar te vasten? Hierdoor komen we te weten dat de islamitische bevelen niet voor de hele wereld is, maar worden delen van de regio’s uitgesloten. Dus de vraag heeft betrekking op de bovengenoemde regio’s als er een moslimbevolking is of welke moslim dan ook zijn doel is om daar te zijn, is het voor hen verplicht om te vasten tijdens de ramadan? Als het verplicht is, hoe zullen ze dan vasten?

 
Antwoord: De uitspansel van de islam omringt het hele universum –opdat hij voor de wereldwezens een waarschuwer zou zijn [25:1]— Op de verplichting waarover er een substituut in de islamitische wet is, en de belastbare [Mukallaf] is vrijgesteld om de verplichting na te komen, dan wordt zijn substituut toegestaan. Bijvoorbeeld, om het gebed te vervullen, is het de taak van de mensen wier staat onzuiver is om te baden [gusl] of wassing [wudu] te verrichten. Maar als ze alleen vrijgesteld zijn van water of het gebruik van water is niet eens beschikbaar, dan is het substituut vochtloze wassing [tayyamum]. Evenzo is een zieke persoon wiens ziekte ongeneeslijk is of iemand die chronisch is in zo’n zwakheid dat er geen mogelijkheid is dat zijn kracht terug zal keren, de substituut voor hun vasten is de compensatie [Fidya] –En voor degenen die ertoe bij machte zijn als zoenspijs het spijzigen van een behoeftige [2:184]—
 
De genoemde plaatsen waar moslims tijdens de Ramadan zijn of er naartoe gaan om te verblijven en volwassen en verstandig zijn, dan is het voor hen verplicht om te vasten. –Allah verordend: Wie uwer dan die maand beleeft laat hem vasten voor de duur daarvan [2:185]— Dus, als een verstandelijk volwassen en belastbare moslim de maand Ramadan heeft gevonden, dan is het vasten voor hem verplicht. Imam al-Sarakhsi zei in zijn Kitab al-Mabsut: En wanneer er geen mogelijkheid is om te vasten, moet men in plaats daarvan elk vasten aan een behoeftig persoon compenseren [Fidya]. Als een mogelijkheid beschikbaar komt, dat iemand in staat is om te vasten, dan zouden die dagen ingehaald moeten worden vanwege het weglaten [Qadha].
 
De andere kwestie is als die met het gebed. Met andere woorden, gebruik de dichtstbijzijnde seizoen of dichtstbijzijnde stad om de dagen en nachten te vervoegen om de accurate suhur en iftar-tijden te hebben en dan vast. Als iemand diepgaande informatie wil, moet men al-Kitab al-Salat [vonnis #823] bestuderen. Deze uitspraak wordt ook uitgelegd in al-Fatawa al-Shami [p. 238] en door Sayyid Ahmad al-Tahtawi, auteur van de Sharh van Dur al-Mukhtar [p. 175]

Mufti ‘Abd al-Wajid al-Qadri
Madinatul Islam Den Haag
Fatawa Europe 1:919