Bedevaart (Hajj), Vasten (Ramadan)

Mag ik de anticonceptie gebruiken om mijn menstruatie uit te stellen voor het vasten en bedevaart?

Vraag: Wat is het oordeel van de leermeesters van de mensen van de islam in deze kwestie; vasten in de maand Ramadan, het betreden van de Masjid al-Haram en het uitvoeren van de tawaaf tijdens de bedevaart, wanneer de tijd van concessie arriveert om de Masjid al-Nabawi binnen te gaan, als vrouwen om zulke redenen medicijnen gebruiken die de menstruatie stoppen met een goede intentie, is het dan volgens de islamitische wet toegestaan?
 
Antwoord: In zoverre de toelaatbaarheid of ontoelaatbaarheid met betrekking tot het gebruik van anticonceptie, is er niets dat het verhindert of verbiedt in verband met de islamitische wet. Om die reden zal er geen zondige afkeer zijn bij gebruik. Het indringen in het lot en een open deur voor opeenvolgende neveneffecten is om die reden beter om zich ervan te onthouden. Toen Vrouwe Aisha menstrueerde, zei de Profeet (vrede zij met hem): “Dit is iets dat Allah heeft verordonneerd voor de dochters van Adam” [Bukhari 294].
 
Als vrouwen vanwege de menstruatie niet kunnen vasten of de tawaaf of ziyarah niet kunnen verrichten, dan zullen zij niet verantwoordelijk gehouden worden voor Allah, want het is in de goddelijke lot van Allah en de anticonceptie kan slechte gevolgen hebben op de goedhartigheid en het kind van de vrouw. Dus is het beter om je ervan te onthouden. En Allah weet het beter.
 
Islamic Foundation Netherlands
13-Jumadi al-Aakhira-1424 || ≈ 11-Aug-2003
Fatawa Europe 1:929