Vasten (Ramadan)

Is er een verschil in de beloning van de daden in de maand Ramadan dan in andere maanden?

Vraag: Als in de maand Ramadan en andere maanden naast de maand Ramadan iemand de Koran reciteert of laat reciteren of een andere manier van gedenking van Allah [Tasbih] doet, zijn dan beide beloningen gelijk of is het minder of veel. En wat is de reden ervan?

Antwoord: Gedurende de maand Ramadan is elke goede daad zijn beloning dan de daden in andere maanden het meest overvloedig. Ramadan zijn vrijwillige daad en de andere maanden hun verplichting, en zijn verplichting en de andere maanden hun zeventig verplichtingen zijn overeenkomstig. En het is [allemaal] van Allah’s grootste gulheid. Van Salman Farsi (Allah hebbe hem welgevalle!) is het volgende waarin de Profeet (Allah schenke hem vrede en zegen) zei in betrekking tot de gezegende maand:

من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة، كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه

Alwie in de maand Ramadan een willekeurig vrijwillig goede daad deed, zal als zo’n persoon worden beloond als iemand die naast de Ramadan een verplichting heeft voldaan. En alwie daarin een verplichting heeft voldaan, is als zodanig iemand die naast de Ramadan zeventig verplichtingen heeft voldaan.


Overgeleverd door Khuzayma en al-Bayhaqi [Sahih Ibn Khuzayma: Baab Fadail Shahr Ramadan; #1887]. En Allah weet het beter.

al-Imam Ahmad Rida al-Baraylwi

Al-‘Ataya al-Nabawiyya fi’l-Fatawa al-Ridawiyyah 10:355#169