Seksuele rechten

Wat is het islamitische oordeel over masturberen?

Vraag: Wat is het oordeel van de islamitische geleerden en haar rechtvaardige wetsgeleerden in deze kwestie; heeft Allah het zondig gemaakt om te masturberen? Verklaar en verdien zegening.

Antwoord: Deze daad is onrein, haram en ontoelaatbaar. Allah heeft alleen de echtgenote en de wettige slavin toegestaan ​​om aan deze noodzaak [voor de man] te voldoen, en het wordt duidelijk gezegd: [70:31] Maar wie buiten deze twee nog begeerte hebben, dezulken zijn de overtreders.

Er staat in de hadith (ناكح اليد ملعون) “Allah’s vloek rust op de masturbeerders.”[note]al-Hadiqa al-Nadiyyah 491/2[/note]

Inderdaad, wie een sterk verlangen heeft dat zelfs hij geen echtgenote of wettige slavin heeft en zijn uiterste best doet om het ernstige verlangen te doorstaan, en het bezigen met werk of samen zijn met mannen zal zijn hart ook niet verlichten, wat hij ook doet het wordt niet minder. Voor zover hij waarheidsgetrouw of het sterke idee heeft dat als hij de daad op dat moment niet uitvoert, hij verstrikt raakt in haram, dan zou in een dergelijke staat om zich te onthouden van ontucht en sodomie, alleen met de bedoeling om de begeerte te ontlasten, niet met het doel om genot te krijgen en het vervolmaken van de begeerte, zodra deze daad heeft plaatsgevonden dan wordt gehoopt dat Allah je niet verantwoordelijk zal houden. Tegelijkertijd is het juist de noodzaak dat als hij bekwaam is, hij onmiddellijk moet nadenken over trouwen of een wettig slavin kopen, anders zou hij zondig zijn en in aanmerking komen voor de vloek. Deze toelaatbaarheid is niet zodat hij aan deze onreine daad een gewoonte maakt in plaats van de juiste manier om Allah en zijn Boodschapper te behagen.

Er staat in Tariqah al-Muhammadiyyah [255/2]: Masturbatie is haram, maar in drie voorwaarden is er clementie: 1. dat hij ongehuwd is en overweldigd is door begeerte. 2. Zijn verlangen moet zodanig zijn dat er angst is voor ontucht of sodomie enz. 3. De derde voorwaarde is dat hij het alleen doet met de bedoeling om af te komen van de begeerte en niet om er plezier aan te beleven. De teksten stoppen hier voor al-Tariqah al-Muhammadiyyah, waarin uitbreiding is van zijn uitleg op al-Hadiqa al-Nadiyya [491/2].

Er staat in Tanwir al-Absar [185/2]: wanneer het verlangen overweldigend is, wordt trouwen noodzakelijk.

Er staat in Rad al-Muhtar [260/2]: Ik zeg, en zo wordt ook duidelijk dat als je toestand dusdanig is dat je jezelf niet kunt beschermen tegen haram en masturbatie, trouwen noodzakelijk is. Zelfs als er geen angst is om verstrikt te raken in ontucht. En Allah weet het beter.


al-Imam Ahmad Rida al-Baraylwi

-Shaban-1312 || ≈ -Feb-1895
Al-‘Ataya al-Nabawiyya fi’l-Fatawa al-Ridawiyyah 22:202#58