Huwelijk

Wat is van belang voor een duurzaam en deugdelijk islamitisch huwelijk?

Vraag: Wat is de theorema van de nobele leermeesters van de islam of pariteit [kufu] in een huwelijk een noodzaak is of niet? Is deze pariteit noodzakelijk voor de vrouw of de man? Of voor een volwassene of onvolwassene? In welke gevallen is pariteit een noodzaak?

Antwoord: Voorwaar, pariteit is een noodzaak om een gezond en fatsoenlijk huwelijk te hebben. Want de nobele wetsgeleerden [fuqaha] van de islam hebben een niet-paritair huwelijk [ghair-kufu] als onaanvaardbaar en vals verklaard. Al-Durr al-Mukhtar staat geschreven:

Een niet-paritair huwelijk wordt als ontoelaatbaar verklaard voor de reden voor corrupte tijden, en voor de vonnis heeft deze theorema de overhand.

Kufu betekent dat de man in vergelijking met de vrouw niet minderwaardig mag zijn in afstamming, islam, beroep, vrijheid, integriteit, rijkdom en meer. Aangezien de familie van de bruid schade zal leiden door het gebrek aan respect en eer. Als de man onmatig is in een van de zes bovengenoemde dingen, dan zal hij geen paritieit zijn met de vrouw, indien zij maar ook in een van de zes dingen hoger is dan de man. Bijvoorbeeld, met betrekking tot afstamming: De vrouw is van origine Arabisch – De man is van origine niet-Arabisch.
  1. Met betrekking tot afstamming: De vrouw is Qurayshi Hashmi – De man is niet-Qurayshi.
  2. Met betrekking tot de islam: de vrouw is moslim door de vaderszijde – de man is zelf moslim geworden.
De grootvader van de vrouw is ook moslim – de vader van de man werd moslim.
  1. Met betrekking tot het beroep: de vader van de vrouw is een zakenman of heeft een fabriek – de man of zijn vader is leermaker of schoenmaker.
De vrouw heeft hier een parfumverkoopbedrijf – De man is hier een straatveger.
  1. Met betrekking tot vrijheid: er zijn geen slaven in de familie van de vrouw – de man is een slaaf of in zijn gezin zijn er slaven.
  2. Met betrekking tot integriteit: het gezin van de vrouw is islamitisch, godvrezend en vroom – de man zelf of in zijn gezin is er een gemeenschappelijke recidivisme en immoraliteit.
De vrouw is soenniet of het gezin is soenniet – de man heeft geen respectvolle religie.

En als de man een schismaticus is dan is deze huwelijksvraag een imponderabilia, pariteit is een verheven zaak.
  1. Met betrekking tot rijkdom: de ouders van de vrouw zijn kapitaalkrachtig – de man kan de bruidsschat niet onmiddellijk geven of voorzien in de basisbehoeften.
Als de ouders van de man rijk zijn, wordt de man ook als rijk beschouwd.

In de bovengenoemde zaken, als de man geen pariteit heeft met de vrouw, dan is tussen deze twee het huwelijk ontoelaatbaar. Zoals het werd uitgedrukt in de woorden in al-Durr al-Mukhtar.

De pariteit wordt alleen op de man geëncanailleerd, er is niets mis als de vrouw een lagere status heeft, het huwelijk zal als toegestaan en deugdelijk worden beschouwd. Indien de rollen worden omgedraaid, derhalve, de vrouw haar plaats is die van een man [in lagere status] en de man zijn plaats is die van de vrouw [in hogere status], dan is het huwelijk toegestaan en geldig.

Pariteit is nodig voor zowel volwassenen als onvolwassenen. Indien een volwassen vrouw, met haar toestemming, haar huwelijk door haar broer laat regelen met een niet-paritair naaste verwant, dan is de bovenhandse theorema van de wetsgeleerden van de islam dat het huwelijk niet moet worden gevestigd. Deswege is in Fatawa Khairiyya geschreven:

Er werd gevraagd dat een broer van een volwassen maagdenvrouw haar huwelijk regelde, met haar toestemming, in een niet-paritair huwelijk. Is dit huwelijk geldig of niet? Het antwoord op deze vraag was dat de vrouw die toestemming geeft voor haar huwelijk hetzelfde is als zij zelf het huwelijk heeft gedaan. In deze zaak plaatst de vrouw zichzelf in een niet-paritair huwelijk zonder de inwilliging van haar Wali. De nobele wetsgeleerden geven het vonnis om het huwelijk niet te vestigen en dit is gebaseerd op de overlevering van Imam Hassan die het overgenomen heeft van Imam al-Azam. Imam Qadi Khan en anderen hebben deze overlevering van de Meraj benoemd en gezegd dat in onze tijd om een vonnis te geven de overlevering van Imam Hassan de overhand neemt.

In ons afnemende tijdperk hebben de imams van de moslims deze specifieke theorema, waarvan de resultaten duidelijk en klaarblijkelijk zijn, axiomatisch genegeerd dat na een periode in het huwelijk de man en vrouw al onenigheid hebben. En dit leidt tot een verschil tussen de man en vrouw, waardoor een echtscheiding onvermijdelijk is, die zich zelfs laat uitvechten in een niet-islamitische gerechtshof. Deze plaag is algemeen verspreid in Amerika en Europa. Moge Allah de moslims redden van deze epidemische, verdraaide en vergiftigde zaken. Ameen. En moge Allah vrede en zegeningen schenken aan de achtbare Meester van de mensheid en over zijn nageslacht en zijn metgezellen.

Mufti ‘Abd al-Wajid al-Qadri
Noori Dar al-Ifta Amsterdam, Holland
  17 Rabi al-Awwal 1412 | ≈ 26 September 1991
Fatawa Europe 1:965