Huwelijk, Sociale rechten

Mag ik het recht van mijn partner loslaten als mijn partner mijn recht niet geeft?

Wiens recht is het meest tussen de man en vrouw, en in welke mate?
 
Antwoord: De rechten tussen de man en de vrouw over de ene boven de andere zijn overduidelijk noodzakelijk. Wie zich er niet aan houdt zal verstrikt raken in haar zonde. Als iemand een recht niet uitvoert, wordt de ander niet gevolmachtigd om het recht van de ander te laten vervallen. Behalve die rechten die op de ander zijn recht is gebaseerd. Als men zo’n recht in de steek laat, kan het recht van de ander, waarop het is gebaseerd, het laten vervallen. Bijvoorbeeld het recht van de vrouw op basisbehoefte is plichtsgetrouw aan de plaats van haar man. Indien ze onterecht de plaats nalaat en totdat ze niet terugkeert, zal ze niets ontvangen. Het wensen van de noodzaak en het claimen ervan, zonder een wettige reden om het te laten vervallen, zijn beide zonden overeenkomstig tussen de rechten van de man en vrouw. Inderdaad, het recht van de man over de vrouw is allergrootst en ze zijn tevens immens noodzakelijk, waarvan ik de hadith al heb genoemd inzake de man het meeste recht heeft over de vrouw, zelfs meer dan haar ouders. En over de man heeft de moeder het meeste recht, oftewel het recht van de vrouw is daarmee zelfs ook minder dan die van de vader. Dit is Allah’s gunstigheid van de een boven de ander. En Allah weet het beter.


al-Imam Ahmad Rida al-Baraylwi

Risala: al-Huquq li Tarhi al-Uquq 1307 ≈ 1890

12-Shaban-1311 || ≈  18-Feb-1894 

Al-‘Ataya al-Nabawiyya fi’l-Fatawa al-Ridawiyyah 24:391#161