Misvattingen, Sociale rechten

Waarom mag een vrouw niet met meerdere mannen trouwen in de islam?

Vraag: Waarom staat de islam polygamie toe en staat polyandrie af? Want als deze kwestie gebaseerd is op de erkenning van een kind, dan is er een bloedtest die dit zal ontbinden. Dan kunnen vrouwen ook vier huwelijken claimen. Welk bewijs is er om hen rust te geven? Is het alleen voor de gerechtigheid in de vrouwen of is er een schijnbare handeling?

Antwoord: Wie de islam volgt, oftewel de principes van de beminnaars dat alles wat de Profeet (vrede zij met hem) heeft overgebracht, wordt herkend als een redding en dat is het! Of het nu gaat om een rationale begrip of niet. Daarom heeft de beminnaar geen bewijs nodig.

Inderdaad, de tegenstrevers en de vijanden van de islam zullen zich nooit toegeven, wat is dan het voordeel van het galopperen van de paarden van rationaliteit. Voorzeker, de onwetenden zullen dit horend als iets goeds accepteren voor hun eigen welzijn, voor hun streven we ook naar onze principes in tegenstelling tot onze eigen onderbuikgevoelens en wensgedachten dat alle takken van het islamitische systeem verhevener zijn. Deze armlastige stuurt zijn beknopte antwoorden op uw vragen, moge Allah door middel van zijn nobele geliefde de inspanning van deze armlastige uitputten.

Het is ook de erkenning van de tegenstrevers dat de islam een ​​religie is van alleen een uiterste zuiverheid, het is zeer zwaar tegen immoraliteit en slechte dingen, zoals het verklaard is: Allah beveelt niet zedeloosheid [7:28]. En verklaart verder: Voorwaar, het gebed houdt af van de zedeloosheid en het verwerpelijke [29:45].

Allah heeft ontucht verboden. De rationaliteit hierin is het waarborgen van het nageslacht, anders zal het nooit zeker bekend worden wiens kind het is en zal het vaderschap aan een ieder en niemand worden toegeschreven. Als een vrouw met meer mannen mag trouwen dan zal het ongemak dusdanig toereikend zijn, dat het niet bekend is aan wie het kind toebehoort en voor een mens is dit iets enorm respectloos, want hij zal gezien worden als een bastaard. Islam zijn gunst is groot want de mens is gered van dergelijke vernedering.

In de tijd van Sayyiduna Ali (moge Allah zijn gelaat veredelen) spanden sommige vrouwen samen en kozen vier parmantig sprekende vrouwen als hun woordvoerder om Sayyiduna Ali (moge Allah tevreden met hem zijn) te vragen: “O leider van de gelovigen, als een man is toegestaan ​​om vier vrouwen te hebben, hoe kan een vrouw dan geen vier mannen hebben? Islam is een religie van billijkheid, zou dit niet oneerlijk zijn voor de vrouwen?” Sayyiduna Ali (moge Allah zijn gelaat veredelen) overschaduwde hun provocatie en in plaats van een direct antwoord te geven bevool hij een schoon glas, en na hen afzonderlijk de vier vrouwen water te geven zei hij om de inhoud in één glas te vullen. Toen zij zijn instructies opvolgden, zei hij: “Onderscheid uw eigen water!” Verbaasd zeiden zij: “O leider van de gelovigen! De vorm van het water is slechts hetzelfde en de substantie is ook hetzelfde, dus hoe kan het worden onderscheiden?”

Sayyiduna Ali (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: Genoeg, stop hier. De kwestie van zaadvloeistof is ook slechts hetzelfde en de substantie is ook hetzelfde. Het is niet zo dat de oorsprong van een man met een donkere huid ook moet worden verwekt door een donkere huid, en de oorsprong van een man met een blanke huid moet ook worden verwekt door een blanke huid. Net zoals het onmogelijk is om u eigen water van één glas te onderscheiden, is het op dezelfde manier, wanneer meerdere zaadvloeistoffen samen in één baarmoeder zijn waardoor zwangerschap kan worden veroorzaakt. Wanneer het kind dan wordt geboren, zal zijn herkenning ook onmogelijk zijn en zal zijn afstamming ook onmogelijk om te worden bepaald. De zaak werd plausibel, de vrouwen begrepen het en keerden kalm terug.

Een afschaffing van een paralogysma:

Deze verbeelding – als deze kwestie gebaseerd is op de erkenning van een kind, dan is er een bloedtest die dit kan ontbinden?

Dit is ook verkeerd want dit is tevens iets tijdelijk, en het is ook niet universeel toepasbaar. Daarbij is fysiognomie [bepalend op iemands fysieke gestalte] ondanks overtuigend en blijvend toch universeel toepasbaar, omdat fysiognomie in elk tijdperk en op elke plaats kan worden gebruikt. Evenmin is hiervoor kennis noodzakelijk, noch kost het enige geld, maar zelfs dit heeft de islam nooit toegestaan ​​want wie zal de uitkomst in twijfel trekken als het al vergankelijk is. Het is absurd want ieder leeftijd, gezondheid, ziekte, tijdperk, plaats en voedsel is onderhevig aan verandering, behalve deze “test” die nu is begonnen. Dan onder de mensen die erover schreven en lazen, en ook de grote artsen enzovoort, na hen zou een begunstigde het uiteindelijk begrijpen. Dan, afgezien van alle wetenschappelijke fundamenten is hetzelfde als iets volledig blank. Ondanks de voorkeur van de islam voor universele toepasbaarheid kiest het niet voor tijdelijkheid maar permanent, noch regionaal maar exterritoriaal. Zodat het voor elke rijke en arme in ieder plaats en tijd van nut kan zijn derhalve verklaart Allah: Allah wilt met u het gemakkelijke en niet wilt Hij met u het moeilijke [2:185].

En de essentie van het hebben van veel vrouwen is dus ook nageslacht, dan is het beschermen van hun eer meer benadrukt, en afgezien van de manier om hun respect te waarborgen zoals hoe de islam zich heeft gemanifesteerd, wordt het in geen enkele andere religie gepresenteerd. Niettemin kan deze armlastige meer bewijzen leveren. Om het kort te houden is het samengevat. Uitgebreide uitleg is geschreven in Kasrat al-Azwaj. Ik heb alleen dit antwoord, en Allah en zijn Boodschapper weten het beter met rechtschapenheid.


Abu al-Salih Mufti Muhammad Fayd Ahmad Uwaisiy al-Ridawi 
Juni, 1992
Sirani Masjid Bahawalpur, Pakistan