Sociale rechten

Wat zijn de islamitische richtlijnen voor de ouders in het opvoeden van de kinderen?

Wat is het oordeel van de islamitische leermeesters in deze kwesties dat welk recht het kind op de vader heeft? Indien er is en hij er niet naar handelt, wat is dan het oordeel van de islamitische wet? Verklaar, ontvang zegening.

Antwoord: Allah heeft zelfs het recht van de ouders over de kinderen buitengewoon grandioos verklaart in zoverre dat het vergelijkbaar is met zijn recht: “Breng mij en uw ouders dank” [31:14]. Maar het recht van de kinderen over de vader heeft ook een grootheid gekregen. Want het kind behoudt een eigenaardige plaats tot de verzamelde rechten van de buren, verwantschappen en nakomenlingen bij elkaar. En welke recht een eigenaardige positie verkrijgt dan wordt dat recht het machtigste.

De nobele leermeesters in hun eigen grote boeken zoals Ihya al-Ulum, Ayn al-Ulum, Madkhal, Kimya-í Sa’adat, Zakhira al-Maluk en anderen, hebben de rechten van de kinderen al op een hele beknopte manier gepresenteerd, vandaar dat ik alleen zal focussen op de marfu [engram][note]Marfu: Het is een overlevering dat specifiek is toegeschreven aan de Profeet (Allah schenke hem zegen en vrede) in termen van zijn daden, gezegden, toestemming of beschrijving[/note] ahadith van Profeet (Allah schenke hem zegen en vrede!). Ik hoop van Allah dat deze beknopte geschreven compositie van deze armlastige zo gunstig en uitputtend wordt dat de gelijkenis ervan niet wordt gevonden in grote boeken. Dit onderwerp waarvan de gerelateerde ahadith, en alle lof behoort toe aan Allah, die momenteel in mijn geheugen opgeslagen zijn worden beschreven met details en conclusie, zodat een Risala uit voortvloeit en het is alleen gedoelt op die gunstige bevelen en daarom zijn momenteel alleen die rechten genoemd die zijn vermeld in de ahadith in een beknopte nummer volgorde, en van Allah is success:

Het recht bij het kiezen van een partner
1. Het allereeste recht, ook voor de geboorte van het kind, is dat men niet moet trouwen met iemand uit een lagere status, want een slechte eigenzinnigheid brengt een slechte kleurigheid met zich mee.
2. Trouw met sterke religieuze mensen, want het kind wordt ook beïnvloed door het gedrag van zijn grootvader en ooms.
3. Heb geen bloedverwantschap met zwarte mensen [Habshi’s & Zangi’s], zodat het kind niet ondankbaar wordt jegens de moeder vanwege haar zwarte kleur.

Het recht bij seksueel gemeenschap
4. Start copulatie met Bismillah anders wordt het kind vergezeld door Satan.
5. Plaats op dat moment jouw zicht niet op het vrouwelijke privégedeelte, vanwege de angst dat het kind blind wordt.
6. Spreek niet te veel vanwege de angst van domheid en stotteren.
7. Man en vrouw moeten bedekt zijn, niet naakt als dieren vanwege de angst dat het kind onfatsoenlijk wordt.

Het recht bij de geboorte van een kind
8. Wanneer het kind wordt geboren, reciteer onmiddellijk de Azan in het rechteroor en in het linkeroor de Takbir.
9. Gedroogde dadels etc. ongeacht welke zoetheid, kauw het en plaats het in de mond, want zijn zoetheid voorspelt goede manieren.
10. Doe Aqiqah op de 7e, als het niet te doen is dan de 14e anders op de 21e dag. Voor de dochter is het een, de zoon is het twee. Want het is alsof het kind een gelofte bevrijdt.
11. Geef de dij aan de vroedvrouw, want het is dankbaarheid van de kant van het kind.
12. Krijg het haar van het hoofd geschoren.
13. Geef aalmoezen gelijk in de weging van zilver van het haar.
14. Breng saffraan op het hoofd aan.

Het recht van een naam
15. Geef een naam, in zoverre dat het onrijpe kind vanwege een miskraam ook moet worden gegeven, anders zal het voor Allah klagen.
16. Geef geen slechte naam want het brengt slechte gevolgen.
17. Abdullah, ‘Abd al-Rahman, Ahmad, Hamid enzovoort, namen die van aanbidding en lof zijn, of die van de Profeten, Awliya, of eigen voorgangers die vroom zijn, gebruik hun namen want het zorgt voor zegeningen, vooral de zuivere naam van Muhammad (Allah schenke hem zegen en vrede!) omdat zijn heilige naam is een verwerving van zegeningen in het wereldse leven en het hiernamaals.
18. Wanneer de naam Muhammad wordt gegeven, moet deze worden gerespecteerd.

Het recht bij de opvoeding
19. Reserveer een gelegenheid voor hem tijdens een bijeenkomst.
20. Wees voorzichtig met slaan en vloeken.
21. Geef hem dat wat hij wilt als het toepasselijk is.
22. Geef geen onwaardige koosnaam uit liefde, omdat de naam die overblijft moeilijk weg te krijgen is.
23. Geef melk van de moeder of van een vrome voedvrouw die een aanbidder is afkomstig van een adellijke familie.
24. Blijf weg van het geven van melk van een ongemanierde vrouw of lagere status omdat haar melk de karakter kan laten doen veranderen.
25. De basisbehoeften van het kind en al die dingen die moeten worden geleverd, is een verplichting waarbij voogdij ook is inbegrepen.
26. Na jouw eigen elementaire wettige benodigdheden die overgebleven zijn, de eerste die er het meest recht op hebben, zijn je kinderen en daarna de geliefden, familie, armen, behoeftigen. Wat er daarna is overgebleven, geef het aan anderen.
27. Geef het kind levensonderhoud van zuivere middelen want onzuivere inkomen veroorzaakt onzuivere gewoonten.
28. Eet niet alleen terwijl jij jouw kinderen apart laat. Integendeel, maak je eigen gevoelens ondergeschikt aan die van hen. Welke toegestane zaak hun ziel om vraagt, geef het en eet gezamenlijk omwille van hen. Als er niet veel is, voer ze dan.
29. Wees vriendelijk tegenover de nederzettingen van Allah. Houd van ze, knuffel ze, hef ze op naar je schouder.
30. Praat lachend, speels, blijmoedig met ze. Zoek hun hart, verlok ze, begunstig hen, bewaak ze constant in zoverre dat tijdens het gebed en khutba jouw achting moet zijn.
31. Geef nieuw vers fruit eerst aan hen, want zij zijn ook een vers fruit. Het is toepasselijk dat een nieuw iets, een nieuw ding krijgt.
32. Geef af en toe, conform jouw vermogen, wat zoetigheid om te eten, geoorloofde mooie kleding en speelgoed.
33. Wees niet lichtvaardig in beloftes, want een belofte aan een kind is ook wettig dat uitputtend moet worden vervuld.
34. Als je meerdere kinderen hebt, geef het dan congruent en gelijkmatig in wat je geeft. Geef geen religieuze prioriteit boven de een over de ander.
35. Wanneer je terugkeert van een reis, neem dan een geschenk voor hen mee.
36. Als ze ziek zijn, zoek dan een remedie.
37. Voor zover mogelijk, bescherm ze tegen kwellende behandelingen.

Het recht bij educatie
38. Leer eerst dat hij alleen ‘Allah’ ‘Allah’ zegt, en leer dan de hele Kalima La Ilaha Illallah.
39. Wanneer zintuigen groeien leer ze manieren kennen bij eten, drinken, lachen, spreken, staan, zitten, lopen, bewegen, schaamte, respect, het eren van de voorgangers, ouders, islamitische leraar, en voor de dochter leer haar dat ze gehoorzaam en gemanierd moet zijn jegens de echtgenoot.
40. Leer ze de recitatie van de glorieuze Koran.
41. Geef ze de voogdij onder een vroom, zuiver, standvastig, heilige en rechtchapen gelovende [Sahih al-Aqidah] islamitische leraar, en de dochter onder een puur vrome lerares.
42. Na hun voltooïng van het reciteren van de hele Koran, blijf hen benadrukken bij het reciteren van de Koran.
43. Leer ze het Islamitische soennitische leerstelling, want hun schrift is leeg, aangezien de islam een natuurlijke overtuiging is in het recht van de schepping, op dat moment zal de eerste streep ooit worden opgeschreven.
44. Vul het hart met het liefhebben en eerbiedigen van de Profeet (Allah schenke hem zegen en vrede!), want hij is de werkelijkheid van Imaan.
45. Leer ze de liefde en grootsheid van de Profeet (Allah schenke hem zegen en vrede!), zijn familie en metgezellen, de Awliya en de geleerden. Omdat het de bron van de schoonheid van het geloof is, eerder  de oorsprong van het oneindige geloof.
46. Wanneer ze de leeftijd van zeven jaar hebben bereikt, begin je hen mondeling te benadrukken om te bidden.
47. Islamitische kennis in het bijzonder de zaken van gusl, gebed, vasten, vertrouwen in Allah, tevredenheid, vroomheid, oprechtheid, beleefdheid, voogdij, waarheid, rechtvaardigheid, schaamtegevoel, bewaking van de tong enzovoort, aldus de waarde om goed te zijn. En hebzucht, wereldse liefde, liefde voor status, hypocrisie, zelfverheerlijking, arrogantie, trouweloosheid, valsheid, tirannie, onzedelijk gedrag, achtervolgingen, jaloezie, vijandschap enzovoort, aldus het onderwijzen van de gevolgen van slechtheid.
48. Bij het onderwijzen, wees zachtmoedig.
49. Wanneer de kans op terechtwijzing ontstaat, vermaant hen maar vervloek hen niet, want vloeken zal geen oorzaak van rectificatie zijn. Er is echter meer angst voor wanorde.
50. Wanneer het nodig is om te slaan, sla dan niet op het gezicht.
51. Wees de meeste tijd van vermaning tevreden door de stok in zijn zicht te hebben, zodat zijn hart angstig wordt.
52. Tijdens hun lesperiode reserveer ook één keer om te spelen, zodat het plezierig wordt.
53. Pas op! In alle opzichten! Laat ze nooit met slecht gezelschap zitten, want een slechte vriend is een oorzaak van meer kwaad.
54. Laat ze nooit maar ook nooit boeken lezen over sprookjes, schurken etc. en laat ze niets volwassens of liefdesachtig zien, want zodra je een gevoelig hout buigt, het zal daar naar toe buigen. Het is bewezen van authentieke hadith dat meisjes de vertaling van Surah al-Yusuf niet moeten lezen, want daarin worden vals spelende vrouwen genoemd. Dus sinds wanneer is het dan gepast om ze te vullen met denkbeeldige mythen.

Het recht zodra ze ouder worden
55. Wanneer ze de leeftijd van 10 jaar bereiken, sla ze dan om te bidden.
56. Laat ze vanaf deze leeftijd niet slapen met iemand anders dan jij, laat ze apart slapen op verschillende bedden bij jou.
57. Als ze levendig worden, laat ze dan trouwen, door te overwegen om ze te trouwen met religieuze, welgemanierde mensen.
58. Wanneer het tijd is om als zodanig te spreken, waarbij er een kans is op ongehoorzaamheid, zeg dan niet op een bevelende manier, overtuig liever op een zachtmoedige manier, zodat ze niet in het ongeluk van ongehoorzaamheid zullen vallen.

Het recht van erfenis 
59. Ontneem ze niet de erfenis, zoals sommige mensen doen door ze niet het erfgoed te geven behalve aan anderen of een onbekende naam op laten schrijven.
60. Denk ook aan ze na jouw overlijden, ten minste twee derde van het erfgoed. Geef niet meer dan een derde aan donatie.

Dit zijn 60 rechten voor zowel de zoon als de dochter. Alleen de laatste twee zijn voor alle erfgenamen. En nu de rechten specifiek voor de zoon; (61) hem leren schrijven, (62) zwemmen, en (63) bezetting van een soldaat. (64) Leer hem Surah al-Mai’da. (65) Met aankondiging, voer de besnijdenis uit.

Specifiek zijn de rechten van de dochter om (66) niet droevig te zijn bij haar geboorte, maar eerder te denken dat het een gunst van Allah is. (67) Leer ze naaien, rijgen en koken. (68) Leer ze Surah al-Nur. (69) Leer ze nooit hoe ze moeten schrijven vanwege de kans op fitna. (70) Probeer de harten van de dochters meer te believen, want hun harten zijn erg gevoelig. (71) Laat iets gelijkmatig zijn als je iets geeft. (72) Wat je ook geeft, eerst aan hen en daarna aan de zonen. (73) Laat ze op negen-jarige leeftijd niet bij je slapen, ook niet bij hun broers en anderen. (74) Begin op deze leeftijd specifiek te observeren. (75) Als er een huwelijksceremonie met muziek gebeurt, laat haar dan nooit gaan, ook al is het van je broers, omdat muziek een ernstige betovering is. En hun kwetsbare wezen kan gemakkelijk door een klein duwtje worden gevoeld. (76) Beperk ze voor elk tumult, zet ze in jouw huizen op en laat hen niet naar het terras en balkon gaan. (77) Versier ze in huizen met kleding en sieraden zodat huwelijksvoorstellen zullen komen. (78) Als er een goede voorstel is, stel het huwelijk dan niet uit. (79) Indien mogelijk, trouw haar vanaf de leeftijd van 12. (80) Let op! Trouw haar niet met een wetsovertreder [fasiq], vooral niet met iemand van een verkeerde leerbeginsel [badmazhab]!

Dit zijn de 80 rechten afgeleid van marfu’ ahadith die nu naar voren kwamen in mijn gedachten. De meeste van hen zijn aanbevelingen waardoor er in werkelijkheid geen verantwoording voor is bij nalatigheid. En sommigen hebben een claim in het hiernamaals. Maar in deze wereld is er geen dwang op de vader voor de kinderen, noch is het toegestaan voor de zoon om te disputeren, behalve in een paar rechten waarin dwang kan worden uitgevoerd door de gezagsdrager als er ongerechtigheid is.

De eerste zijn basisbehoeften die verplicht zijn op de vader, en als hij niet overeenkomstig handelt, kan het gezag van de wet hem dwingen. Als hij zich niet aan de regels houdt, wordt hij gevangen gezet, hoewel er geen opsluiting is in secundaire leerstellingen of in een van de principes van lenen.

Durr al-Mukhtar met verwijzing naar al-Dhakhira: De vader wordt niet opgesloten om de schuld van zijn zonen, ongeacht of het gaat om zijn voorouders of nageslacht. Echter, nalatigheid in het vervullen van de basisbehoeften zal de vader worden opgesloten want het is onrecht op de kleine.

Het tweede recht is opvoeding. Als de moeder geen melk kan geven, neem dan een voedvrouw. Als iemand zonder vergoeding niet te vinden is, geef dan een vergoeding. Als de verplichting niet wordt nagekomen, wordt deze gedwongen zodra het kind niet zijn eigen vermogen heeft. Hetzelfde met de gescheiden moeder na de Iddah, zodra ze zonder vergoeding geen melk wilt geven dan moet zij ook een vergoedingen gegeven worden. Zoals het wordt genoemd in al-Fath, Durr al-Mukhtar en nog meer.

Het derde recht is het grootbrengen. Tot de leeftijd van zeven jaar voor de jongen en voor het meisje tot negen jaar worden zij bij de vrouwen geplaatst, bijvoorbeeld de grootmoeder of tante. Indien zij niet volharden zonder vergoeding, en het kind is arm en de vader is vermogend, dan zal de vergoedingen met dwang worden gegeven. Zoals het wordt uitgelegd in Durr al-Mukhtar.

Het vierde recht is na de voltooïng van het grootbrengen van het kind. Het bewaken van het kind is dan een verplichting op de vader. Zoals het is genoemd in Durr al-Mukhtar van Sharh al-Mujma’.

Het vijfde recht is een legaat aan hen overlaten, want het is het recht van de erfgenamen na de verwantschap. Het is noodzakelijk op de erflater wanneer hij in een staat van een ongeneselijke ziekte verkeert, in zoverre dat meer dan een derde van zijn erf zonder toestemming niet wordt uitgegeven.

Het zesde recht inzake de zoon of dochter in een niet-paritair huwelijk te laten intreden, of huwen op basis vanaf een bepaalde waarde van de bruidsschat, of iemand die immoreel of ongepast is. Bijvoorbeeld, het huwelijk van een dochter laten vestigen op basis van een bruidsschat van 1.000, 500 of de bruidsschat van 500 laten opbieden naar 1.000. Of de huwelijk van de zoon werd gevestigd met een dienstmeisje of de dochter werd gevestigd aan zo iemand aan een bepaalde groep, kaste, beroep, daad of rijkdom waardoor het huwelijk enige schande zal meebrengen, dan zal dit huwelijk dat is uitgevoerd door de vader vestigen totdat het niet is gedaan onder bedwelming. Maar als hij het de tweede keer aan een van zijn niet-gerijpte kinderen doet, dan is dit huwelijk in werkelijkheid niet correct. Zoals ik eerder heb vermeld in mijn onderzoek omtrent het huwelijk.

Het zevende recht is inzake de besnijdenis waarin dwang gebruikt kan worden zodra mensen van een bepaalde plaats het nalaten. De islamitische sultan kan hen dwingen. Indien ze volharden, dan zal hij oorlog tegen hen voeren. Zoals het wordt genoemd in Durr al-Mukhtar. En Allah weet het beter.

De Risala

Een lichtgevende advies inzake de rechten van de kinderen (voor de ouders)

is hierbij verzegeld


al-Imam Ahmad Rida al-Baraylwi

Risala: Mashalat al-Irshad fi Huquq al-Awlad 1310 ≈ 1892

7-Jumadi al-Aakhir-1310 || ≈  27-Dec-1892

Al-‘Ataya al-Nabawiyya fi’l-Fatawa al-Ridawiyyah 24:451#167