Sociale rechten

Wat als mijn vrouw ongehoorzaam is en haarzelf niet wilt bedekken?

Wat is het oordeel van de islamitische leermeesters en rechtvaardige wetsgeleerden in deze kwesties:
  1. Zayd raadt zijn vrouw aan zichzelf te versluieren. Is het toegestaan ​​of niet om voor de schoonbroer te versluieren?
  2. De vrouw van Zayd weigert zichzelf te versluieren en zegt: “Het is niet verboden om jezelf te versluieren voor naaste familieleden. Dit is eerder een cultuur van onze voorgangers. Ik zal mezelf zeker niet versluieren.” Hierna gaf ze voorbeelden van hoe andere mensen met hun gezin omgaan dat deze mensen zich ook niet op deze manier houden, dus waarom zou ik me eraan houden?
  3. Degenen die – weigeren te sluieren voor naaste familieleden, zeggen dat sluier schisma [Fitna] veroorzaakt, waarbij ze de vrouwen overtuigen dat dergelijke innoverende manieren nu een gezin kan breken. Hoe is het dat deze personen zo immoreel denken en wat is ter beoordeling voor hen?
  4. Degenen die zich versluieren voor de zwager worden boos en vloeken zelfs dat het een compleet nieuwe cultuur is.
  5. Hierdoor komt het voor dat de vrouw tegen haar man zegt dat hij van haar moet scheiden – ‘omdat ik mezelf nooit voor hen zal bedekken’ – wat is dan de uitspraak over deze vrouw? Verklaar en ontvang beloning.
Antwoord: Zwagers en neven, al deze mensen zijn voor een vrouw volledig vreemden. In plaats daarvan is hun nadeel rigoureuzer dan dat van een mannelijke vreemdeling, omdat een vreemde man meer bescheiden is wanneer hij op bezoek is, terwijl de anderen hiervoor niet eens vrezen vanwege de gezelligheid. Een vrouw zal niet plotseling gezellig zijn met een vreemde man, terwijl dit met de anderen schadelijker is. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) verbood daarom onder vreemde vrouwen te zijn. Eens vroeg een metgezel van Al-Ansar: “O Boodschapper van Allah! Wat is de uitspraak over de zwager?” Hij zei: “De zwager is [als] de dood.” [Imam Ahmad en Imam al-Bukhari 5232 overleverde het van Uqba b. ‘Amir (moge Allah tevreden met hem zijn)]

Vooral de doorzichtige- en vormgevende kleding die nu normaal is onder de vrouwen. Waar vormgevend kleding het lichaam waarneembaar wordt of dat een deel van het hoofdhaar, of nek, arm, pols, buik of scheenbeen open is, dit alleen is met name voor mensen aan wie het huwelijk altijd is verboden, anders dan dat is het rigoureus verboden. En als een vrouw vermoedelijk iemand is die zichzelf in deze zaken voorzichtigheid betracht – waarbij ze dikke kleren van top tot teen draagt, afgezien van haar gezicht, handpalmen, voetzolen, waar het haar van haar lichaam nooit te zien is. Zodra haar man op deze wijze haar verbied om samen te komen bij hen en tevens boos wordt, dan wordt het samenkomen op zichzelf verboden. Als de vrouw dit niet gehoorzaamt, zal ze verstrikt raken in de toorn van Allah. Totdat haar man boos blijft, zullen al haar gebeden niet worden gehoord, de engelen zullen haar blijven vervloeken. Als ze een scheiding aanvraagt, zal ze een huichelaar [Munafiqa] zijn. Degenen die de vrouwen aanzetten tot rebellie tegen hun man, zijn geliefd bij de duivel.

Hadith 1 – De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Drie wiens gebed niet boven hun oren zal opstaan, de weggelopen slaaf totdat hij niet terugkeert. En de vrouw slaapt terwijl haar man boos op haar is, en die een volk naar gebed leidt en zij niet tevreden zijn met hem vanwege zijn ondeugd” [Een deugdelijk overlevering van al-Tirmidhi #360 van Abu Umamah (moge Allah tevreden met hem zijn)].

Hadith 2 – De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Er zijn drie wier gebed niet meer dan een hand reikt boven hun hoofden. Een imam die mensen leidt wanneer ze niet tevreden met hem zijn en de vrouw die de nacht met haar man heeft doorgebracht die boos op haar is, en twee broers die het contact met elkaar hebben verbroken” [Overgeleverd door Ibn Majah 971 en Ibn Hibban met een deugdelijk keten van Ibn Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn)].

Hadith 3 – De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Drie wiens gebeden nooit worden verhoord, noch zullen hun goede daden de lucht opstijgen. Een weggelopen slaaf totdat hij niet terugkeert naar zijn eigenaar. En de vrouw wiens echtgenoot boos is totdat hij tevreden wordt en de bedwelmde totdat hij niet langer bedwelmd is” [al-Tabarani in zijn al-Awsat, Ibn Khuzayma en Ibn Hibban in hun eigen verzameling overleverde het van Jabir b. Abdullah (moge Allah tevreden met hen zijn)].

Hadith 4 – De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Wanneer een vrouw de nacht weg van het bed van haar man doorbrengt, vervloeken de engelen haar tot de ochtend” [Overgeleverd door al-Bukhari 5193, 5194 en Muslim 1436 van Abu Hurayra (moge Allah tevreden met hem zijn)].

Hadith 5 – De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “De vrouw die het huis verlaat terwijl haar man het er niet mee eens is, totdat ze niet terugkeert, zullen alle engelen van de hemel haar vervloeken en afgezien van de Jin en mens alles wat ze passeert zal haar vervloeken” [al-Tabarani in al-Awsat heeft het overgeleverd van Ibn Umar (moge Allah tevreden met hen zijn)].

Hadith 6 – De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “De vrouw die scheiding aanvraagt zonder een wettige reden van haar echtgenoot, de geur van het paradijs wordt voor haar verboden” [Imam Ahmad, Abu Dawud 2226 en al-Tirmidhi 1187 zeiden dat het deugdelijk is. Ibn Majah 2055, Ibn Hibban en Hakim zeiden dat het authentiek is volgens dezelfde voorwaarden van al-Bukhari en Muslim].

Hadith 7 – De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Vrouwen die echtscheiding kopen van hun echtgenoten, zij zijn huichelaars” [al-Tabarani overleverde het in al-Mu’jam al-Kabir met een deugdelijk keten van Uqba b. Amir (moge Allah tevreden met hem zijn)].

Hadith 8 tot 11 – De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Wie de vrouw of de vrouwelijke slaaf tegen hem aanzet, degene is niet van mijn gemeenschap” [Imam Ahmad, al-Bazzar, Ibn Hibban en Hakim overleverden het en zeiden dat het authentiek was van Burayda. Abu Dawud 5170 en Hakim hebben het overgeleverd met een deugdelijk keten van Abu Hurayra (moge Allah tevreden met hem zijn). En al-Tabarani in zijn al-Awsat van Abdullah Ibn Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn)].

Inzake het vloeken en het een nieuwe cultuur noemen, dan is dit het oordeel van Allah en Zijn Boodschapper bespotten. Die mensen moeten over hun geloof overpeinzen en volgens de wet moeten ze de authenticiteit van hun eigen cultuur verwerven en hun onwetende voorvaderen om verwijzing vragen, omdat dit eigenlijk de gewoonte van de heidenen is. Het is allemaal verplicht voor hen om berouw te tonen. Moge Allah de moslims succes geven. En Allah weet het beter.

al-Imam Ahmad Rida al-Baraylwi

22-Rabi al-Akhir-1320  || ≈ 29-Juni-1902
Al-‘Ataya al-Nabawiyya fi’l-Fatawa al-Ridawiyyah 22:216#67-71