Sociale rechten

Mag je abortus plegen in de islam?

Vraag: Wat zegt de islam over het opzettelijk de zwangerschap afbreken (abortus)?

Het gebruik van abortus medicijnen of abortus verrichten door een verpleegkundige is verboden. Ondanks dat het kind een uiterlijke verschijning heeft of niet, het oordeel blijft hetzelfde. Inderdaad, als er een reden is dat bijvoorbeeld de vrouw een zoog heeft terwijl de vader niet veel [vermogen] heeft om een voedvrouw te krijgen of er is geen voedvrouw beschikbaar, en de melk droogt uit bij een [nieuw] zwangerschap en er is angst dat het kind daardoor zal sterven, dan kan in zo’n overmacht men abortus ondergaan, op voorwaarde dat het kind nog geen ledematen heeft en dat het geen periode van 120 dagen heeft.

Mufti Muhammad Amjad Ali al-Azmi
Bahar-e-Shariat: deel 16, p. 510.