Hadith

7 Profetische overleveringen [Hadith] over de deugden van het gebed!

Het gebed is de fundament van geloofsprincipes voor een moslim. Wij hebben hier een compact verzameling van Profetische overleveringen [Hadith] hieronder weergegeven. Het zijn vooral prachtige en magnifieke deugden van het gebed. Dus het is aanbevolen om hierover te peinzen en te reflecteren als men nalatig is in het verrichten van het gebed. Moge Allah u zegenen om consistentie te krijgen in het gebed.

Gebed als basisfundament

Het gebed is een grote deugd, omdat het als basis dient van het geloof.

Overgeleverd van Ibn Umar dat Boodschapper van Allah ﷺ zei: “De basis van de islam is gevestigd op 5 pilaren. (1) Getuigen dat er niemand waardig is om te aanbidden, behalve Allah en Muhammad is de uitverkoren slaaf en Profeet van Allah. (2) Het verrichten van het gebed. (3) Het uitgeven van Zakat. (4) Hajj verrichten. (5) Vasten in de maand Ramadan.” [al-Bukhari en Muslim]

Mu’az overlevert het volgdende: “Ik vroeg de Heilige Profeet ﷺ om me te informeren over een oefening die me naar Jannat [Paradijs] zal brengen en mij zal redden van de Hel. Hij zei: “Aanbid Allah en associeer geen enkele partner naast Hem, en verricht het gebed en geef Zakat, en vast in de maand van Ramadan, en verricht de Hajj van Baitullah [Ka’ba].” [Imam Ahmad, at-Tirmidhi en Ibn Majah]

Een heerlijke vernietiging!

In de overlevering van Abu Hurayrah wordt verteld dat de Boodschapper van Allah ﷺ zei: ‘De vijf gebeden, van Jum’a tot Jum’a en van Ramadan tot Ramadan, vernietigen alle zonden die tussen hen zijn, zolang iemand zich onthoudt van Kaba’ir [grote zonden].’ [Muslim]

Tijdig verrichten

Umar meldde dat iemand vroeg: “‘O Boodschapper van Allah ﷺ! [In de Islam] Wat is de meest geliefde daad tot Allah?’ De Profeet ﷺ zei: ‘om het gebed op zijn bestemde tijd uit te voeren, en degene wie zijn gebed weglaat heeft geen Iman [geloof]. Voorwaar, het gebed is de pilaar van het geloof.’ [Bayhaqi]

Bladeren die vallen

Abu Zarr meldde dat de Heilige Profeet ﷺ buiten in het koude was [het was herfst]. Hij hield twee takken vast en de bladeren begonnen te vallen. Hij ﷺ  zei: “O Abu Zarr!” Ik zei: “Ik ben aanwezig, O Boodschapper van Allah ﷺ!”  Vervolgens zei hij ﷺ toen: “Wanneer een moslimslaaf het gebed namens Allah vervult, zijn zonden zijn vergoten. Net zoals de bladeren die zijn gevallen van deze boom.” [Imam Ahmad]

Deuren die openen, sluiert die wegvalt en de verwelkoming!

Abu Umaama verteld dat de Boodschapper van Allah ﷺ zei: “Wanneer een slaaf in het gebed staat, dan worden de Deuren van het Paradijs voor hem geopend en worden de sluiers verwijderd tussen hem en zijn Schepper, en de maagden van het paradijs verwelkomen hem; zolang hij niet zijn neus snuit of zijn keel schoonmaakt.” [at-Tabarani]

De voorhoofd die de grond kust

De Boodschapper van Allah ﷺ zei: “Allah heeft de meesten liefhebberij als hij hem ziet in de positie van prosternatie [sujud/sajdah], waarbij hij zijn gezicht in het stof wrijft.” [at-Tabarani]

De aarde vraagt zichzelf ook af!

Overgeleverd van Anas dat de Boodschapper van Allah ﷺ zei: “Er gaat geen enkele ochtend of avond voorbij zonder dat een deel van de aarde roept naar een ander gedeelte van de aarde waarin het volgende wordt gevraagd; Ging er vandaag een slaaf voorbij, die zijn gebet op jou heeft uitgevoerd, of dhikr [Allah herinneren] deed? Als het positief reageert, wordt het op basis daarvan een superioriteit geboden.” [at-Tabarani]