Geloofsleer Aqida

Waarom is de onderverdeling van Tawhid [Eenheid van Allah ﷻ] een innovatie?

Dit artikel is een weerlegging voor degenen die Eenheid van Allah ﷻ [Tawhid] verdelen in drie categorieën. Als basis wordt het artikel van al-Yaqeen gebruikt.

 

Ibn Taymiyya, de uitvinder, heeft Tawhid onderverdeeld in drie categorieën:

  • Tawhid al-Rububiyyah
  • Tawhid al-Uluhiyyah
  • Tawhid al-Asma wa al-Sifat

 

In het artikel van al-Yaqeen worden de verzen van de Qur’an weergegeven die dit ondersteunen. Omdat dit onder innovatie [Bid’a] valt, hebben zij een argument geformuleerd om dit te weerleggen:

 

Als antwoord hierop kan er gezegd worden dat het onderverdelen van geloofskwesties wijdverbreid is onder de geleerden. Dit wordt namelijk gedaan ter verheldering en verduidelijking van zaken. Dus spreken van een religieuze innovatie is in dit geval onterecht. Het onderverdelen van feiten op zichzelf is geen innovatie. Wel is het een innovatie om geloofszaken te verzinnen en deze tot feiten te bombarderen.”

 

Op het laatst wordt duidelijk vermeldt: “Het is alleen bedoeld om kennis dichterbij te brengen. Het is een middel en geen doel op zichzelf.”

 

Het is zo wijdverbreid in de pseudo-salafiyyah [wahhabiyyah] beweging dat zij niks anders kennen dan de onderverdeling van Tawhid. Het is verwerpelijk om hierin te geloven als een moslim, want de Profeet ﷺ heeft de eenheid van Allah niet onderverdeeld. Hij ﷺ heeft de entiteit als één geheel gehouden, en niet onderverdeeld in drieën.

 

In het boek, Dichter tot Allah via de weg van Tawassul & Istighatha, wordt het volgende vermeldt:

In al-Tāndīd bī man ‘addada al-Tawḥīd, verwerpt Sayyid Ḥasan al-Saqqāf het bewijs dat is geboden om de indeling van geloof in drie delen te bewijzen. Daarin zegt hij: ‘De goddelijke eenheid die de Boodschapper van Allāh geleerd heeft, is een zuivere eenheid en deze classificatie [in drie delen] is een uitgevonden en verwerpelijke innovatie [Bidʿa] in de religie.’”

 

Sayyid Aḥmad Zaynī al-Daḥlan zegt in zijn boek, al-Durār al-Ṣaniyyah:

Wat hun zeggen dat goddelijke eenheid van twee soorten bestaat – eenheid in heerschappij [Tawḥīd Rūbūbiyya] en eenheid in goddelijkheid [Tawḥīd ‘Ūlūhiyya] – dit is vals omdat eenheid in heerschappij [Tawḥīd Rūbūbiyya] hetzelfde is als eenheid in goddelijkheid [Tawḥīd ‘Ūlūhiyya ]. Is het niet zichtbaar hoe Allāh zegt: ‘Ben Ik niet uw Heer?’ [7:172]. Hij was tevreden om de eenheid van Zijn Heerschappij te bevestigen. Het is duidelijk dat wie Allāh’s Heerschappij bevestigt, Zijn Godheid standaard bevestigt omdat er geen andere Heer dan God is. Zij zijn één en hetzelfde.

              In de ḥadīth wordt vermeld dat de twee engelen de slaaf in zijn graf vragen: “Wie is uw Heer? [al-Rabb]” Zij zeggen niet: “Wie is uw God? [Ilāh]” Dit bewijst dat eenheid in heerschappij [Tawḥīd al-Rūbūbiyya] dezelfde eenheid in goddelijkheid is [Tawḥīd al-‘Ūlūhiyya].”

 

Het is duidelijk genoeg dat het onderverdelen van Tawhid een innovatie is. Het geloven hierin is onjuist. Het is beter en zuiver om te geloven dat de Eenheid van Allah ook een Eenheid blijft!

 

Moge Allah hen leiden die gelooft in een verdeling van uw sublieme Eenheid. Amin.