Vasten (Ramadan)

Moet ik vasten in de maand Ramadan als ik last heb van diabetes [suikerziekte]?

Vraag: Wat is het oordeel van de islamitische leermeesters over de volgende kwestie: ik lijd aan diabetes waarbij ik vier keer insuline moet injecteren. De maand Ramadan is dichtbij, artsen adviseren om niet te vasten, dus ik vraag wat het bevel is van de islamitische wet of ik wel moet vasten? Als vasten [in zo’n staat] tot de dood leidt, ben ik dan niet gevrijwaard van deze belasting? En als ik niet zou vasten ben ik door het loslaten van een verplichting niet geacht onder de mensen van het hellevuur? Hopend op een bevredigend antwoord.

Antwoord: Vasten in de maand Ramadan is ongetwijfeld een verplichte handeling. Allah zegt فمن شهد منكم الشهر فليصمه 2:185. “Wie uwer dan die maand beleeft laat hem vasten voor de duur daarvan.” En dit bewijs wordt sterk benadrukt in meerdere profetische tradities.

Er wordt vermeld dat de grondbeginselen van de religie gebaseerd is op drie zuilen [voor de onbekwame]. Wie één ervan verlaat, is een heiden en zijn bloed is rechtsgeldig. Eerste is het afleggen van de getuigenis van de Eenheid [van Allah], het tweede is verrichten van het gebed, en de derde is vasten tijdens de maand Ramadan. [Overgeleverd door Abu Ya’la met een deugdelijke keten]

De Profeet (vrede zij met hem) zei dat er vier verplichtingen zijn voor de gelovigen [Ahl al-Iman]. Degene die er slechts drie van uitvoert, zal geen enkel voordeel ontvangen voor zover ze alle vier worden uitgevoerd. Dat zijn het gebed, zakaat, het vasten tijdens de Ramadan en de bedevaart. [Musnad Imam Ahmad b. Hanbal]

Na deze intense vermaning te hebben gehoord, kan geen enkele moslim zonder dodelijke toestand de moed hebben om het vasten gedurende de maand Ramadan te ontzetten. Men moet niet vertrouwen op een ongelovige arts, maar men moet zichzelf examineren door het te ervaren. Indien het vasten de aandoening ernstiger maakt, zal het niet vasten onder een geldig excuus vallen. Bij geval van niet vasten dan moet in ruil voor elke vasten een compensatie [Fidya] worden gegeven aan een arme. Eén compensatie is gelijk aan één Sadaqa al-Fitr. En als door het vasten de aandoenig niet toeneemt, dan moet je vasten, want vasten is ook het waarborgen voor de gezondheid van het lichaam. Met Allah’s Welwillendheid zal door het vasten ook beloond worden met gezondheid. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Vast, bereik gezondheid” [al-Mu’jam al-Awsat]. En Allah weet het beter.


Mufti ‘Abd al-Wajid al-Qadri
Islamic Foundation Netherlands
15-Shaban-1421 || ≈ 12-Nov-2000
Fatawa Europe 1:922