Misvattingen

Wat zegt de islamitische wet over associëren in een nationale feestdag, zoals Kerstmis en Nieuwjaar?

Vraag: Wat is de volgende islamitische scholastieke theorema; op 25 december wordt er met veel pracht and praal in de Europese landen gevierd. Onder het christelijke volk bestaat de gewoonte dat ze een eigenaardige boom met lichten en decoraties verfraaien. Alcohol en andere dranken en eetwaren worden extravagant bereid. Ze wisselen elkaar geschenken uit en feliciteren elkaar. Deze dag wordt ‘Kerstdag’ genoemd. De vraag is als volgt, om die eigenaardige boom met lichten en decoraties te versieren en om geschenken met christenen uit te wisselen en hen te feliciteren en ook hun felicitaties accepteren, is het voor moslims volgens de islamitische wet toegestaan ​​of niet? Als een moslim op kerstdag vuurwerk schiet zoals de christen of vuurwerk verkoopt aan christenen, wat is dan het islamitische vonnis hierover?
 
Antwoord: De huidige christenen met hun ‘kerstdag’ heeft geen rechtvaardige geschiedkundig validatie. Het was een toevallige viering van de christenen uit de 14e eeuw. Hoewel het hele universum van christenen deze vernieuwende viering met vastberadenheid heeft gehouden, is het nu al eeuwenlang een onderscheidend teken voor de christenen. Het was voor elke kerk en elke christelijke organisatie dat ze rond die tijd van het jaar verfraaiden. En de hele wereld beschouwde het als een onderdeel van hun geloof alsof het een grote viering van de Messias was, waarin miljarden dollars niet alleen besteed worden aan het nuttigen van alcohol, maar ook om het royaal te verdelen. Vervolgens worden miljarden dollars besteed aan vuurwerk en andere vuurwerkerij in Europa en Amerika en zijn omgeving die de hemelse atmosfeer doen schudden. Dan voor een paar dagen, gaat de stank van de Zwavel rond van omgeving tot omgeving.

Indien de kerstdag al dan niet als religieus wordt beschouwd, wordt het nog steeds gezien als een nationale feestdag, waarbij de moslims deze cohorentie noodzakelijkerwijs moeten vermijden. Zoals door de Profeet (vrede zij met hem) is gezegd: “Hij die gelijkenis vertoont met een ander volk is één van hen.” [Sunan Abi Dawud: 4031], en in Sunan Abi Dawud in Kitab al-Jihad, is het opgenomen: “Iedereen die deelnam aan veelgodendom en met hen vertrouwd raakt, is zoals hen.” [Sunan Abi Dawud: 2787].

Het is ontoelaatbaar [haram] voor moslims om hun huizen te versieren met wat voor die feesten wordt gebruikt op dezelfde manier die er aan toegeeft. In dit tijdperk is het ontoelaatbaar [haram] om geschenken te geven en van hen te accepteren. En als iemand de Kerstdag wil eerbiedigen, dan is dit, Allah verhoede, exterritoriale afvalligheid. Zoals het wordt genoemd in al-Durr al-Mukhtar [vol. 2, p. 350] and Radd al-Muhtar [vol. 5, p. 481]:

Om geschenken uit te wisselen met de naam Neyruz en Mehr-Jan [Namen van zoroastrianisme-vieringen] en om te zeggen: “deze gift is voor vandaag” is ontoelaatbaar. (d.w.z. om geschenken te accepteren of te geven met de naam van deze twee dagen is haram). En als men net zoals de polytheïsten van de Zoroaster eerbetuigt dan wordt diegene een afvallige [kufr].

En om elkaar te feliciteren is ontoelaatbaar [haram], waarvoor de moslims zich noodzakelijkerwijs moeten onthouden. Vuurwerk is ook ontoelaarbaar [haram] met slechte gevolgen en een satanische daad, waardoor er veel geld wordt verspild en zelfs beangstigend is om een leven te verliezen. Vandaar dat elke kerstdag in Europa en Amerika tientallen levens worden verspild. Het is een axiomatische verplichting [Fard] voor elke moslim om zijn rijkdom en leven te beschermen tegen vernietiging. En daarbij om te onthouden van de satanische werk van vuurwerk. Zoals Allah zegt: “De verkwisters zijn de broeders van de Satan.” [17:27] En Hij zegt ook: “Stort u niet met eigen handen in de ondergang” [2:195].

19 april 2001, Nederland
Fatawa Europe 1:1085