Misvattingen

Auteursrechtelijk beschermde werken zonder toestemming kopiëren of vermenigvuldigen

Vraag: Wat zeggen de gezaghebbende wetsgeleerden [Mufti’s] met betrekking tot het volgende: Ik heb een boek gekocht dat betrekking heeft op de islamitische jurisprudentie en het is zeer nuttig omdat de huidige zaken en zijn uitspraken hierin zijn opgenomen. Ik zou dit boek willen reproduceren door het originele boek te kopiëren in 400 stuks, zodat het een gemeenschappelijke publiciteit heeft en de moslims ervan kunnen benutten. Echter, in het boek op de eerste pagina staat geschreven: “alle rechten zijn voorbehouden aan hun respectievelijke eigenaren.” Is het op deze manier toegestaan/ontoelaatbaar om dit boek te gaan afdrukken of te kopiëren?

Antwoord: Allah’s naam zij het begin, de Barmhartige Erbarmer.
Elk boek of elke strekking zijn wettige afdruk- of compilatiewerkzaamheden zijn voorbehouden aan diegene die deze rechten bewaakt, waarvan deze rechten volledig wordt geclaimd en toegeëigend aan de uitgever of de samensteller. Als een boek wordt afgedrukt en de auteur de rechtmatige rechten heeft, mag het in geen geval worden afgedrukt of gekopieerd zonder de toestemming van de auteur. De Profeet, vrede zij met hem, zei:

“Als een moslim iets bereikt dat nog niet eerder door een moslim is benaderd, behoort het toe aan hem.”
من سبق إلى مالم يسبقه مسام فهو [Sunan Abu Dawud, 3071].

Het kan zo zijn dat een deel van de onderwerpen of vonnissen van dit boek [d.w.z. Fatawa Europe] in andere werken wordt genoemd als een verwijzing naar de oorspronkelijke bron. In dit geval heeft men geen toestemming van de auteur nodig om te mogen publiceren, omdat de auteur het werk niet bezit. Het is het recht van het islamitische volk en als de mensen van de Islam het recht hebben, dan is een persoon in deze kwestie niet onderscheidbaar. En Allah is de Alwetende.

Mufti ‘Abd al-Wajid al-Qadri
Noori Amsterdam
15-Nov-1985 || 2-Rabi al-Awwal-1406
al-Fatawa Europe: p. 445