Misvattingen

Mag je God zeggen in plaats van Allah?

Vraag: Hoe is het voor moslims om voor Allah een Engels, Hindi, Urdu of een andere taal zijn woord te gebruiken. Als het niet is toegestaan, hoe kunnen we dan Allah en Zijn Boodschapper gebruiken om Allah’s Boodschap aan de Engelstaligen over te brengen? Hindoes die onbekend zijn met de Urdu­-taal, hoe kan aan hen de boodschap van Allah worden overgebracht? In de Russische, Chinese en Japanse taal heeft het gebruik van God een heel andere betekenis. Als het dan niet juist is om hun woorden te gebruiken als verwijzing naar Allah, is het dan juist om ze te laten begrijpen in de taal van Arabisch, Perzisch of Urdu? Sommigen zeggen dat het Kufr is om de huidige woorden in het Hindi, Engels of een andere taal te gebruiken als verwijzing naar Allah. Zelfs als het alleen wordt gebruikt om de niet-moslims het te laten begrijpen. Dus waarom is het gebruik ervan niet toegestaan zoals de woorden in de Engelse taal: God, Almachtig, Maker, Schepper. En in het Hindi: Baghwan, Paramatman, Parameshwara, Prabhu.

Antwoord: De genoemde niet-moslim woorden worden gebruikt in verwijzing naar hun eigen valse goden. Daardoor zijn deze woordgebruik vereenzelvigd met de gedachtegang van de ongelovige. En het is ongeloof om de denkwijze van de ongelovige te adopteren. Daarnaast zijn in deze woorden veel onbekende aanduidingen en in sommige, zoals de betekenis van Baghwan heeft een ernstige misbruikende betekenis waarvan Allah vrij van is. Dus als er veel onbekende aanduidingen aan de woorden zijn verbonden, sinds wanneer is het dan gepast om dergelijke woorden aan Allah te accultureren? Desgelijk is de acculturatie van Baghwan aan Allah haram, haram, haram. Integendeel, na bewust te zijn geworden van de negatieve betekenis ervan, wordt acculturatie ervan voornamelijk Kufr. En het argument van de noodzaak om de ongelovige te laten begrijpen is niet grondig, want het is door kennis. En alle lof komt toe aan Allah, dat zijn verheven naam aan alle regio’s en landen wordt aangekondigd, dat elke taal zal begrijpen dat de verheven naam Allah verwijst naar de entiteit van de moslims. En kortom, de noodzaak om de ongelovigen te laten begrijpen is alleen toegestaan ​​op die namen waarvan men zich bewust is van de betekenis ervan. En Allah weet het beter.

Mufti Muhammad Akhtar Rida Khan al-Azhari al-Qadri
12 Rajab 1400 || 27-mei-1980

Antwoord is correct, en Allah weet het beter.
Qadi Muhammad ‘Abd al-Rahim Bastawi
Dar al-Ifta Manzar al-Islam, Bareilly Sharief

al-Mawahib al-Ridawiyyah fi’l-Fatawa al-Azhariyyah: vol. 2, p. 568